Browsing by Author นโรดม กิตติเดชานุภาพ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2554-09-17นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียคว้า 2 รางวัล การประกวดหนังสั้นสารคดีเชิงวัฒนธรรม โครงการโรงเรียนทำหนังสารคดีวัฒนธรรมปีที่ 2 เขตภาคใต้ปทิตตา ดิษฐโส; อัมรัน เจ๊ะนิ; ศิริชัย นามบุรี; จันทนา มีชัยชนะ; พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์; นโรดม กิตติเดชานุภาพ
2564-04-01นักศึกษาและอาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลอันดับที่ 3 การนำเสนอภาคโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 6 NSCIC2021 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาอัสรีนา ยามา; อิฮซาน มะแซ; นโรดม กิตติเดชานุภาพ
2565-03-10ระบบการจัดการนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่ชุมชน กรณีศึกษา โรงเรียนกูตงวิทยาฟัยซอล ดาตู; ฟิตรี ดอเฮ็ง; นโรดม กิตติเดชานุภาพ
2564-04-01ระบบจัดการเอกสารหลักฐานทางการศึกษา โรงเรียนพัฒนาวิทยายะลาอัสรีนา ยามา; อิฮซาน มะแซ; นโรดม กิตติเดชานุภาพ
2563-02-06ระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ความหลากหลายทางชีวภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานูไรดา เส็งดอละ; ซูนีตา มะเซ็งบางี; นโรดม กิตติเดชานุภาพ
2565-03-10ระบบบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรณีศึกษา วิทยาลัยการอาชีพปัตตานีธนากร หะยีเจะมะ; มูฮำมัดซอฟวัน ดือรามะ; นโรดม กิตติเดชานุภาพ
2566-02-21ระบบเก็บค่าเช่าร้านค้า มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาระบบสารสนเทศ; อภิชาติ เงินศรี; นิอาติบ นิจิยี่งอ; นโรดม กิตติเดชานุภาพ
2564-04-01แอปพลิเคชันจองยานพาหนะ กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาต่วนมูฮำหมัด ปาแซ; แวอูเซ็ง ลากา; นโรดม กิตติเดชานุภาพ