Browsing by Author นิสาพร มูหะมัด

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 31  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2558การกำจัดสีย้อมโดยสารสกัดจากส่วนต่างๆ ของเปลือกกล้วยหินนิสาพร มูหะมัด; สมภพ เภาทอง; อุบล ตันสม; ปิยศิริ สุนทรนนท์
2559การดูดซับสีย้อมด้วยกากชานิสาพร มูหะมัด
2559การตรวจแยกแบคทีเรีย Vibrio parahaemolyticus ที่ปนเปื้อนในหอยแครงบริเวณอ่าวปัตตานี โดยใช้โมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อ vibrio spp. ชนิดต่างๆวารุณี หะยีมะสาและ; นิสาพร มูหะมัด; สายใจ แก้วอ่อน; ลักขณา รักขพันธ์
2563-05การบริหารจัดการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ชายแดนประเทศไทยในอนาคตรูซือมัน อาแวเง๊าะ; นิสาพร มูหะมัด; วิชิต เรืองแป้น; วารุณี หะยีมะสาและ; นฤมล ทองมาก
2561-05-26การผลิตปุ๋ยหมักจากขยะเศษอาหารในโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลท่าสาปซันวานี จิใจ; นิสาพร มูหะมัด; ไซนะ มูเล็ง; ศศิธร วิโนทัย; ธีรกานต์ วิคะบำเพิง
2560-10-18การผลิตแก๊สชีวภาพจากการหมักมูลสัตว์ร่วมกับกากอ้อยอุบล ตันสม; สมภพ เภาทอง; ปิยศิริ สุนทรนนท์; นิสาพร มูหะมัด
2563-05การผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลบางโกระและตำบลช้างให้ตก จังหวัดปัตตานีอุบล ตันสม; สมภพ เภาทอง; ปิยศิริ สุนทรนนท์ สินไชย; นิสาพร มูหะมัด
2565-03-10การพัฒนาผลิตภัณฑ์โลชั่นบํารุงผิวจากสารสกัดดาหลาและแตงกวาอาซีซะห์ ราชเพชร; ฮาบีบะห์ แมะเราะ; ปิยศิริ สุนทรนนท์ สินไชย; ลิขิต ลาเต๊ะ; นิสาพร มูหะมัด
2563-01การพัฒนารูปแบบการจัดการป่าสาคูของประเทศไทยในอนาคตภัทรภร ชูปาน; วารุณี หะยีมะสาและ; วิชิต เรืองแป้น; นิสาพร มูหะมัด
2565-03-10การวิเคราะห์สารห้ามใช้ที่เป็นอันตรายในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิวในเขตอำเภอเมือง จังหวัดยะลาอาอีเสาะ ยูโซะ; บัลกิห์ ตาสา; ปิยศิริ สุนทรนนท์ สินไชย; นิสาพร มูหะมัด; ลิขิต ลาเต๊ะ
2562-02-07การศึกษาคุณภาพเครื่องสำอางที่ผลิตโดยกลุ่มผลิตเครื่องสำอางจังหวัดนราธิวาสนิสาพร มูหะมัด; อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ; ลดาวัลย์ คงศรีจันทร์; อัชมาน อาแด; วรรณกัษมา ฮารน
2564-05-20การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตสารสีเหลืองจากเชื้อรา Manascus sp. YRU01 บนเปลือกกล้วยหินยาสมี เลาหสกุล; วารุณี หะยีมะสาและ; เบญจมาส เชียรศิลป์; ลักขณา รักขพันธ์; นิสาพร มูหะมัด
2560-10-18กําจัดสีเมทิลีนบลูโดยการใช้เอนไซม์จากเปลือกกล้วยหินนิสาพร มูหะมัด; ปิยศิริ สุนทรนนท์; อุบล ตันสม; สมภพ เภาทอง; สตารีย๊ะ มะลี
2564-04-01คุณสมบัติของสบู่ที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากมะยมอามีเนาะ เจ๊ะเง๊าะ; ซูในย๊ะ เล๊าะเหม; ปิยศิริ สุนทรนนท์ สินไชย; นิสาพร มูหะมัด
2566-07-22นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลชนะเลิศกิจกรรม Gen Z Gen Biz Innovation Season ระดับภูมิภาคนารีนาถ แสงเกตุ; ตอฮีเราะห์ เจะมิง; นูรฮายาตี กาเจร์; นิสาพร มูหะมัด; ลิขิต ลาเต๊ะ
2565-03-28นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โครงการ GenZ Genbiz Innovation Camp Season 2สีตีมาเรียม สาเมาะ; การีมะห์ ลาเต๊ะ; ซาฮีรา ดือเร๊ะ; ศุภมาส รัตนพิพัฒน์; ลิขิต ลาเต๊ะ; นิสาพร มูหะมัด
2566-08-07นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)”นารีนาถ แสงเกตุ; ตอฮีเราะห์ เจะมิง; นูรฮายาตี กาเจร์; นิสาพร มูหะมัด; ลิขิต ลาเต๊ะ
2566-08-07นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)”สีตีมาเรียม สาเมาะ; การีมะห์ ลาเต๊ะ; นิสาพร มูหะมัด; ลิขิต ลาเต๊ะ
2565-08-01นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับโล่รางวัลการเขียนโครงการนวัตกรรม (ระดับดี) และรางวัลผลงานนวัตกรรมระดับเหรียญเงิน การประกวดนวัตกรรมระดับอุดมศึกษา ในงานมหกรรมงานวิจัย แห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)ฮัสวานี โส๊ะสันสะ; ซีตีมาเรียม สาเม๊าะ; ลิขิต ลาเต๊ะ; นิสาพร มูหะมัด
2564-08-24นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงามได้รางวัลนวัตกรรมเหรียญเงิน งานประกวดนวัตกรรมนานาชาติ 4th International Malaysia-Indonesia-Thailand Symposium on Innovation and Creativity 2021 (iMITSIC 2021)ฮัสวานี โส๊ะสันสะ; อามาณา มะ; นิสาพร มูหะมัด; ลิขิต ลาเต๊ะ