Browsing by Author นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2020-08-31การจัดการงานการเงินและบัญชีของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ศิษฎ์ธวัช มั่นเศรษฐวิทย์; ฐานกุล กุฏิภักดี; นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ
2561การจัดการเชิงกลยุทธ์การเลี้ยงปลาสลิดดอนนาเชิงพาณิชย์ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีนิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ
2561การจัดการเชิงกลยุทธ์ของผู้ประกอบการธุรกิจจำหน่ายเครื่องสำอาง กรณีศึกษาร้านเมดีน่า คอสเมติกนิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ
2561การจัดการเชิงกลยุทธ์ธุรกิจร้านเสื้อกีฬาในเขตเทศบาลนครยะลานิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ
2561การจัดการเชิงกลยุทธ์บ้านพักช้าราชการ Full Service Apartment(กรณีศึกษาโรงแรมชางลี)นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ
2559การเตรียมความพร้อมด้านการจัดการงานบุคคลของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ศิษฎ์ธวัช มั่นเศรษฐวิทย์; ฐานกุล กุฏิภักดี; นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ
2019-06-21ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทำกำไรกับอัตราผลตอบแทนจาก ส่วนต่างราคาหุ้นของกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาล และบริการด้านสุขภาพ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยชัญญาณิศา ศุภอักษร; นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ; ฐานกุล กุฏิภักดี; ศิษฏ์ธวัช มั่นเศรษฐวิทย์
2559นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับภูมิภาคภาคใต้ โครงการ AIS - BrandAge Awardซูไรยา สาแม; วัลมา ทุยเลาะ; รอปีอะห์ ยูโซะ; ฮายาตี เจะเฮงมี; นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ
2019-06-23ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทำกำไรกับอัตราผลตอบแทนจากส่วนต่างราคาหุ้นของบริษัทหมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ(TOURISM)และหมวดธุรกิจโลจิสติกส์ (TRANS) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสิริกานต์ แก้วกำพฤกษ์; นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ; ฐานกุล กุฏิภักดี; ศิษฏ์ธวัช มั่นเศรษฐวิทย์