Browsing by Author กูรอซียะห์ ยามิรูเด็ง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
Issue DateTitleAuthor(s)
2564-05การทดแทนแป้งด้วยแป้งกล้วยดิบปรับปรุงคุณลักษณะทางกายภาพและเพิ่มสารออกฤทธิ์ชีวภาพของแผ่นแหนมเนืองภัควัฒน์ เดชชีวะ; กูรอซียะห์ ยามิรูเด็ง; วิบูลย์ ป้องกันภัย; จุฑามาศ มณีวงศ์
2562-07การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาสวรรค์แผ่นกรอบจากปลาหลังเขียว (Sardinella gibbosa)ภัทรวดี เอียดเต็ม; กูรอซียะห์ ยามิรูเด็ง; จริยา สุขจันทรา
2560-10-18การพัฒนาผลิตภัณฑ์หมี่เบตงกึ่งสําเร็จรูปวิภาดา มุนินทร์นพมาศ; สุธีรา ศรีสุข; กูรอซียะห์ ยามิรูเด็ง; จีรวุธ มุนินทร์นพมาศ; วรเวทย์พิสิษ ยศศิริ
2560การพัฒนาผลิตภัณฑ์เฉาก๊วยในน้ำนมแพะฮาลาลพร้อมบริโภคนุชเนตร ตาเย๊ะ; รอมลี เจะดอเลาะ; กูรอซียะห์ ยามิรูเด็ง
2562การพัฒนาผลิตภัณฑ์และยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เวาะดิงกูรอซียะห์ ยามิรูเด็ง; ภัทรวดี เอียดเต็ม
2559-11การพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตนมแพะรสแยมกล้วยหินผสมส้มโชกุนสุธีรา ศรีสุข; กูรอซียะห์ ยามิรูเด็ง; นุชเนตร ตาเย๊ะ; พรสวรรค์ เพชรรัตน์
2562-07การใช้แป้งข้าวเจ้าทดแทนแป้งสาลีบางส่วนในผลิตภัณฑ์ขนมกะหรี่ปั๊บกูรอซียะห์ ยามิรูเด็ง
2562-07-10บะหมี่เบตงกึ่งสำเร็จรูปฮาลาล : การวิเคราะห์ความเสี่ยงกระบวนการผลิตและการทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้งข้าวเจ้าบางส่วนกูรอซียะห์ ยามิรูเด็ง; ภารดี พละไชย
2563ผลของสารไฮโดรคอลลอยด์ต่อความคงตัวของแผ่นแป้งขนมโบว์ในระหว่างการเก็บรักษากูรอซียะห์ ยามิรูเด็ง
2563รายงานวิจัยการนำเมล็ดทุเรียนมาใช้ประโยชน์ในการกำจัดความขุ่นของน้ำเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำนฤมล ทองมาก; ซันวานี จิใจ; กูรอซียะห์ ยามิรูเด็ง
2563รายงานวิจัยผลของสารไฮโดรคอลลอยด์ต่อความคงตัวของแผ่นแป้งขนมโบว์ในระหว่างการเก็บรักษากูรอซียะห์ ยามิรูเด็ง
2552-01สถานการณ์การผลิตบูดูในจังหวัดปัตตานีจริยา สุขจันทรา; กูรอซียะห์ ยามิรูเด็ง; วิภาดา มุนินทร์นพมาศ; วิไลวัลย์ อินทรไชยมาศ