Browsing by Author กัรตีนี ยาโงะ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2565-03-10การพัฒนาเตาเผาถ่าน 200 ลิตร เพื่อผลิตถ่านคุณภาพสูงจากไม้ไผ่กัรตีนี ยาโงะ; ลุตฟี สือนิ; มูฮำมัดคอยรี หะยีบากา; อีลีหย๊ะ สนิโซ; ฐิติรัตน์ นิลวิจิตร
2562-02-07การศึกษาต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของผลิตภัณฑ์ดูดซับกลิ่นจากชานอ้อยที่ผ่านการแปรสภาพอดุลย์สมาน สุขแก้ว; กัรตีนี ยาโงะ; ฟารีดา ทาเฮ; อนันต์ เจ๊ะยิ; อันวา เจ๊ะยิ
2561-09-09นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานทดแทนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันนำเสนอไอเดียการแก้ปัญหานาร้างฟารีดา ทาเฮ; รอยฮาน แวนาแว; ฮาสานี โตะกูตือเงาะ; กัรตีนี ยาโงะ; อดุลย์สมาน สุขแก้ว
2563-02-06อิทธิพลของระดับน้ำในท่อต่อสมรรถนะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดจิ๋วมูฮำมัดคอยรี หะยีบากา; กัรตีนี ยาโงะ; นิฟัรฮานาน สะดีกา; นัสรู ตือง๊ะ; ลุตฟี สือนิ; อดุลย์สมาน สุขแก้ว; อีลีหย๊ะ สนิโซ