Browsing by Author อิสมะแอ เจ๊ะหลง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 21 to 40 of 52 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2561-02-14นักสืบแมลงท้องถิ่นอลภา ทองไชย; ศศิธร พังสุบรรณ; วิพัฒน์ ถาวโรฤทธิ์; วารุณี หะยีมะสาและ; อิสมะแอ เจ๊ะหลง; มนทกานต์ พิมเสน; จารุ นิคม; ลักขณา รักขพันธ์; ซีรีหัน ชายดานา
2559-02-14บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร รับรางวัลดีเด่น วันราชภัฏ 59 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาพิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์; อิสมะแอ เจ๊ะหลง; อรุณี ม่วงแก้วงาม; ไสศรี กูโน; ยุสรี ดอเล๊าะเซ็ง
2561-02-12บุคลากรคณะวิทย์ฯ ได้รับรางวัลในงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561อารีนา มะลี; กาตีณี กะดะแซ; ศศิธร พังสุบรรณ; ฮาซัน ดอปอ; พาตีเราะ กูแวะ; อิสมะแอ เจ๊ะหลง; ฟิรดาว เลาะ; สุภา ยธิกุล; ลิลลา อดุลยศาสน์; Nuda Ritthidate; อรวรรณ ทิพย์มณี; มะซูรี เจ๊ะเด็ง; อุบล ตันสม; อัซมะ มะเกะ; รูไฟดา ซาซู; ดาริกา จาเอาะ; ฟิตรี โตะกือจิ; โซฟียา เปาะจิ; อัสมะ มะเร๊ะ; มูนีเร๊าะ ผดุง; นิฮาลีเมาะห์ ยูโซะ; อัสมะ หะยีบากา; อดุลย์สมาน สุขแก้ว; มาดีฮาห์ โต๊ะตาหยง; มนทกานต์ พิมเสน
2564-04-01ประสิทธิภาพการลดทอนอุณหภูมิของกล่องเลี้ยงผึ้งชันโรงจากพอลิเมอร์ชนิดพอลิเอทิลีนแลที่มีผลต่อการเพิ่มของโพรพอลิสนูรอฮานา สะแลแม; อิสมะแอ เจ๊ะหลง; อาบีดีน ดะแซสาเมาะ
2561-02-11ปริมาณฟินอลิกทั้งหมดและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบจากใบและเปลือกผลมะม่วงสูไวบะห์ มีนา; ซูไฮดา หะยีอาแว; ยาวารี วิชา; อิมรอน มีชัย; อิสมะแอ เจ๊ะหลง
2561-12-17ปริมาณฟินอลิกรวมและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของน้ำผึ้งชันโรงในช่วงเวลาการเก็บเกี่ยวที่แตกต่างกันอิมรอน มีชัย; อิสมะแอ เจ๊ะหลง
2020-01-31ผลของการเก็บรักษาพรอพอลิสของผึ้งชันโรงต่อ ปริมาณฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์รวมและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระอิมรอน มีชัย; คอรีเยาะ มาฮามะ; อิสมะแอ เจ๊ะหลง; อัซอารีย์ สุขสุวรรณ
2558-07ผลของความเข้มข้นน้ำส้มควันไม้ต่อการเจริญเติบโตและมวลชีวภาพของกล้ายางพาราพันธุ์ RRIM 600 (Hevea brasiliensis Mull. Arg.)อิสมะแอ เจ๊ะหลง; ลักขณา รักขพันธ์
2562-02-07ผลของช่วงเวลาการเก็บเกี่ยวที่แตกต่างกันต่อปริมาณฟินอลิกรวมและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดพรอพอลิสจากผึ้งชันโรงอิมรอน มีชัย; อิสมะแอ เจ๊ะหลง; สูไวบะห์ มีนา; นูรมา สะเตงกูแว; อัสมาร์ท ดอเลาะ; อาตีกะห์ แวกือจิ; พาดีละห์ เจ๊ะน๊ะ
2563-01-29ผลของช่วงเวลาในการเก็บเกี่ยวพรอพอลิสของชันโรงต่อปริมาณฟลาโวนอยด์รวมและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระอิมรอน มีชัย; อิสมะแอ เจ๊ะหลง
2561พืชอาหารและผลพลอยได้เชิงพาณิชย์ของผึ้งชันโรงอิมรอน มีชัย; อิสมะแอ เจ๊ะหลง; ฮาซัน ดอปอ; อัชมาน อาแด; ลักขณา รักพันธ์
2563ระบบ National/International Publication Service for STA@YRUอิสมะแอ เจ๊ะหลง; ปาวีณา ดุลยเสรี; ศศิธร วิโนทัย
2564รายงานผลการดำเนินงานฐานผึ้งชันโรงอิสมะแอ เจ๊ะหลง
2563รายงานวิจัยสภาวะที่เหมาะสมต่อการเก็บรักษาคุณภาพน้ำผึ้ง ชันโรงเพื่อจำหน่ายอิมรอน มีชัย; อิสมะแอ เจ๊ะหลง; รอมลี เจะดอเลาะ
2561รายงานวิจัยโครงการชุดพืชอาหารและผลพลอยได้เชิงพาณิชย์ของผึ้งชันโรงอิมรอน มีชัย; อิสมะแอ เจ๊ะหลง; ฮาซัน ดอปอ; อัชมาน อาแด; ลักขณา รักพันธ์
2557-08-14รูปพรรณสัณฐานและการกระจายตัวของขมิ้นชันใน 3 จังหวัดชายแดนใต้อิสมะแอ เจ๊ะหลง; ศิริวิทย์ อัสวัฒิวงศ์
2564-04-01ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียก่อโรค ปริมาณฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์รวมของสารสกัดพรอพอลิส และการเตรียมครีมบำรุงมือผสมสารสกัดพรอพอลิสจากผึ้งชันโรงไซนับ อาหามะ; ฟิรดาว์ อาเนาะบีรา; สุนีย์ แวมะ; ซูไบด๊ะ หะยีวาเงาะ; อิสมะแอ เจ๊ะหลง; อิมรอน มีชัย
2564-04-01ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียก่อโรคทางเดินอาหารและการเตรียมสารสกัดพรอพอลิสผงจากผึ้งชันโรงฟิรดาว์ อาเนาะบีรา; ไซนับ อาหามะ; สุนีย์ แวมะ; ซูไบด๊ะ หะยีวาเงาะ; อิสมะแอ เจ๊ะหลง; อิมรอน มีชัย
2560-04ลักษณะทางพฤกษศาสตร์และเรณูวิทยาของต้นจันทน์กะพ้อ (Vatica diospyroides Symington) เพื่อประเมินศักยภาพในการขยายพันธุ์และการคัดเลือกพันธุกรรมที่ดี (ระยะที่ 1)ฟิตตรี แวดือรามัน; สุมาลี จันทะวงศ์; อิสมะแอ เจ๊ะหลง; ลักขณา รักขพันธ์
2559ลักษณะทางพฤกษศาสตร์และเรณูวิทยาของต้นจันทร์กะพ้อ(Vatica diospyroides Symington)เพื่อประเมินศักยภาพในการขยายพันธุ์และการคัดเลือกพันธุกรรมที่ดี (ระยะที่ 1)ลักขณา รักขพันธ์; อิสมะแอ เจ๊ะหลง