Browsing by Author สรียา หมัดอาด้ำ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2565กระบวนการพัฒนานักศึกษาสู่การนําเสนองานวิจัยในเวทีประชุมวิชาการระดับชาติวิไลวรรณ วิไลรัตน์; สรียา หมัดอาด้ำ
2563จากห้องเรียนภูมิสารสนเทศสู่การแข่งขัน Arc GIS onlineสรียา หมัดอาด้ำ; วิไลวรรณ วิไลรัตน์
2562-02-22ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศใน อำเภอเบตง จังหวัดยะลาราศรี สวอินทร์; วิไลวรรณ วิไลรัตน์; สรียา หมัดอาด้ำ
2562-02-22ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาในรายวิชาการเมืองโลกโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านศุภรัตน์ มฤคี; สรียา หมัดอาด้ำ