6.1 วิจัย Faculty/Department home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 45
Issue DateTitleAuthor(s)
2561การกําจัดโลหะหนักมีพิษในน้ําโดยใชผลิตภัณฑธรรมชาติเป็นตัวดูดซับวรรณกัษมา ฮารน; อลภา ทองไชย; อาอีเซาะส เบ็ญหาวัน; สุนีย แวมะ
2561การพัฒนาน้ำจิ้มไก่จากส้มแขกวิภาดา มุนินทร์นพมาศ; จีรวุธ มุนินทร์นพมาศ; อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ
2561การวิเคราะห์หาปริมาณฟอสฟอรัสในกากบูดูจากโรงงานบูดูยีเซ็ง ตำบลปะเสยาวอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานีฮาซัน ดอปอ; อัชมาน อาแด; รอมลี เจะดอเลาะ
2561ความหลากหลายของพรรณไม้หอมในพื้นที่หุบเขาลําพญา ตําบลลําพะยา อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลามูฮําหมัดตายุดิน บาฮะคีรี; พาตีเมาะ อาแยกาจิ; ซูไบดี โตะโมะ; นัสรี มะแน
2561พืชอาหารและผลพลอยได้เชิงพาณิชย์ของผึ้งชันโรงอิมรอน มีชัย; อิสมะแอ เจ๊ะหลง; ฮาซัน ดอปอ; อัชมาน อาแด; ลักขณา รักพันธ์
2561การพัฒนาระบบสารสนเทศการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลารอฮานา ดาคาเฮง; มันทิราวรรณ วารี; ฟิตรีนา ดาราแม; ซอฟีย๊ะ สูแป; ไกรทพนธ์ เติมวิทย์ขจร
2561ศึกษาคุณลักษณะทางกายภาพของอนุภาครังชันโรงและประยุกต์ใช้เป็นสครับในเจลล้างหน้าฮาซัน ดอปอ; อิสมะแอ เจ๊ะหลง; อัชมาน อาแด
2561รายงานวิจัยชุดโครงการวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ส้มแขกเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าสาปวิภาดา มุนินทร์นพมาศ; ปิยศิริ สุนทรนนท์; อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ
2561การสื่อสารภูมิปัญญาท้องถิ่น อาหารสามวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนใต้จิราพร เกียรตินฤมล; อัปสร อีซอ; อุษณีย์ พรหมศรียา
2561ความหลากหลายของพืชอาหารเพื่่อการผลิตเกสรผึ้งชันโรงเชิงการค้าอิสมะแอ เจ๊ะหลง; ลักขณา รักพันธ
2561การสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนของหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบบ้านคลองทรายในวัลย์ลดา พรมเวียง
2561การพัฒนาผลิตภัณฑชาส้มแขกสุธีรา ศรีสุข; ปิยศิริ สุนทรนนท์
2561การพัฒนามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทําประชามติและการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นวานิช ทองเกตุ
2561รูปแบบการสร้างสันติภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยองค์กรภาคประชาสังคมตายูดิน อุสมาน; วันฮารงค์ บินอิสริส; สุไลมาน หะโมะ; คมวิทย์ สุขเสนีย์
2561การพัฒนาผลิตภัณฑ์แยมส้มแขกแคลอรี่ต่ํานุชเนตร ตาเย๊ะ
2561การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาจากผักน้ำเบตงนุชเนตร ตาเย๊ะ
2561การเตรียมและศึกษาคุณลักษณะเฉพาะของถ่านกัมมันต์จากเปลือกลูกหยีอาอีเซาะส์ เบ็ญหาวัน; สุนีย์ แวมะ; วรรณกัษมา ฮารน
2561ความหลากหลายของชนิดพันธุ์นกในพื้นที่เขตเมืองจังหวัดยะลา ประเทศไทยศศิธร พังสุบรรณ; จารุ นิคม
2561การปรับปรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานลมขนาดจิ๋วสำหรับชุมชนอีลีหย๊ะ สนิโซ; ฮูเซ็ง ชายดานา
2561รายงานวิจัยโครงการชุดพืชอาหารและผลพลอยได้เชิงพาณิชย์ของผึ้งชันโรงอิมรอน มีชัย; อิสมะแอ เจ๊ะหลง; ฮาซัน ดอปอ; อัชมาน อาแด; ลักขณา รักพันธ์
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 45