6.1 วิจัย Faculty/Department home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 55
Issue DateTitleAuthor(s)
2562รายงานวิจัยการจัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมระดับมัธยมศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนใต้จิราภรณ์ มาสวัสดิ์; ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์; จุฑามาศ แก้วมณี
2562รายงานวิจัยการพัฒนาออกแบบลวดลายผลิตภัณฑ์จักสานจากเตยหนาม ชุมชนพงบูโล๊ะ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โครงการวิจัยชุดภายใต้ชุดโครงการ : การยกระดับผลิคภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจักสานจากเตยหนามสู่การแข่งขันเชิงพาณิชย์ ภาคใต้แนวคิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุนชนพงลูโล๊ะ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลาจิราพร เกียรตินฤมล
2562รายงานวิจัยการสลายเซลลูไลท์บริเวณต้นขาในผู้สูงอายุด้วยวิธีการนวด : กรณีศึกษาผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบศูนย์สุขภาพ ชุมชนบ้านสะเตง อ.เมือง จ.ยะลานูรรีย๊ะ ล่าเตะเกะ
2562รายงานวิจัยผลของน้ำเสียจากกระบวนการผลิตขนมจีน แกลบ และมูลสัตว์ต่อการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพไซนะ มูเล็ง; ซันวานี จิใจ
2562รายงานวิจัยการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ตายูดิน อุสมาน; สุไลมาน หะโมะ; คมวิทย์ สุขเสนีย
2562รายงานวิจัยรูปแบบตลาดนัดผู้สูงอายุ จังหวัดยะลามีนา ระเด่นอาหมัด; ฟาริห์ มะหมัด; มานพ ทองไทย
2562รายงานวิจัยการบริหารนวัตกรรมระบบบัญชีสำหรับวัดในจังหวัดยะลานันทา จันทร์แก้ว; ละออ มามะ
2562รายงานวิจัยรูปแบบการบริหารจัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานจากเตยหนามอย่างยั่งยืนชุมชนบ้านพงบูโล๊ะ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลาจรินรัตน์ วรวงศ์พิทักษ์; ฟาริดา เอ็ลลาฮี
2562การสร้างแบรนด์และการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผลิตภัณฑ์จักสานจากเตยหนามสู่การแข่งขันเชิงพาณิชย์ภายใต้แนวคิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนพงบูโล๊ะ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลานิชาวดี ตานีเห็ง
2562รายงานชุดโครงการวิจัยการยกระดับผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจักสานจากเตยหนามสู่การแข่งขันเชิงพาณิชย์ภายใต้แนวคิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมชุมชนพงบูโล๊ะ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลานิชาวดี ตานีเห็ง
2562รายงานวิจัยกระบวนการย้อมสีใบเตยหนามด้วยสารสกัดจากพืชพื้นถิ่นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ
2562รายงานวิจัยการพัฒนาครูภาษาไทยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านทักษะการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้โดยใช้ ICT เป็นฐานณฤดี เนตรโสภา
2561การกําจัดโลหะหนักมีพิษในน้ําโดยใชผลิตภัณฑธรรมชาติเป็นตัวดูดซับวรรณกัษมา ฮารน; อลภา ทองไชย; อาอีเซาะส เบ็ญหาวัน; สุนีย แวมะ
2561การพัฒนาน้ำจิ้มไก่จากส้มแขกวิภาดา มุนินทร์นพมาศ; จีรวุธ มุนินทร์นพมาศ; อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ
2561การวิเคราะห์หาปริมาณฟอสฟอรัสในกากบูดูจากโรงงานบูดูยีเซ็ง ตำบลปะเสยาวอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานีฮาซัน ดอปอ; อัชมาน อาแด; รอมลี เจะดอเลาะ
2561ความหลากหลายของพรรณไม้หอมในพื้นที่หุบเขาลําพญา ตําบลลําพะยา อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลามูฮําหมัดตายุดิน บาฮะคีรี; พาตีเมาะ อาแยกาจิ; ซูไบดี โตะโมะ; นัสรี มะแน
2561พืชอาหารและผลพลอยได้เชิงพาณิชย์ของผึ้งชันโรงอิมรอน มีชัย; อิสมะแอ เจ๊ะหลง; ฮาซัน ดอปอ; อัชมาน อาแด; ลักขณา รักพันธ์
2561การพัฒนาระบบสารสนเทศการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลารอฮานา ดาคาเฮง; มันทิราวรรณ วารี; ฟิตรีนา ดาราแม; ซอฟีย๊ะ สูแป; ไกรทพนธ์ เติมวิทย์ขจร
2561ศึกษาคุณลักษณะทางกายภาพของอนุภาครังชันโรงและประยุกต์ใช้เป็นสครับในเจลล้างหน้าฮาซัน ดอปอ; อิสมะแอ เจ๊ะหลง; อัชมาน อาแด
2561รายงานวิจัยชุดโครงการวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ส้มแขกเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าสาปวิภาดา มุนินทร์นพมาศ; ปิยศิริ สุนทรนนท์; อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 55