4.2 วิทยานิพนธ์ Faculty/Department home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 30
Issue DateTitleAuthor(s)
2560ผลการจัดการเรียนรู้ เรื่องพยัญชนะและสระ สาระวิชาภาษามลายู สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2 โรงเรียนบ้านน้ำดำ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมืออารีนา หะยีเตะ
2560ผลการจัดการเรียนรู้สาระภาษามลายู โดยใช้เทคนิคหมวกการคิด 6 ใบ สำหรับนักเรียนชั้นอิสลามศึกษาตอนกลางชั้นปีที่ 3 โรงเรียนดารุสสาลามอายีซ๊ะ ยะดารอ
2560ผลการจัดการเรียนรู้สาระภาษามลายู โดยใช้เทคนิคหมวกการคิด 6 ใบ สำหรับนักเรียนชั้นอิสลามศึกษาตอนกลางชั้นปีที่ 3 โรงเรียนดารุสสาลามอาดารีนา เจ๊ะมะ
2560ผลการจัดการเรียนรู้สาระวิชาภาษาอาหรับสำหรับนักเรียนชั้นอิสลามศึกษาตอนต้น ปีที่6 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ โดยใช้การแบบเทคนิคการคิดหมวก 6 ใบอดุลอายิ ยูโน
2560การบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดปัตตานีสุจินตนา ตรงประสิทธิ์
2560ผลการจัดการเรียนรู้สาระวิชาภาษาอาหรับสำหรับนักเรียนชั้นอิสลามศึกษาตอนกลาง ชั้นปีมี่ 1 โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา โดยใช้เทคนิคการคิดหมวก 6 ใบวาสุกรี ดอเลาะ
2560การดำเนินงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต1วันทนา เนื้อน้อย
2560ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนหมวกการคิด 6 ใบ ที่มีต่อการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สาระวิชาหะดีษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบูเกะบากงรอฮีมะห์ ลีกามิง
2560การนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มสหพัฒนา อำเภอรือเสาะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1เมธินี สะไร
2560การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะครูผู้สอนในศูนย์เครือข่ายตลิ่งชัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2มูนา จารง
2560ผลการจัดการเรียนรู้รายวิชา อัลฟิกฮฺ(ศาสนบัญญัติ) เรื่องอิบาดะห์ยามเจ็บป่วยในอิสลาม โดยใช้บทบาทสมมติ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 โรงเรียนบ้านเกล็กแก้วมะสดี มะเซ็ง
2560ผลของการจัดการเรียนรู้สาระภาษาอาหรับ โดยใช้เทคนิค KWL Plus ที่มีต่อการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นอิสลามศึกษาตอนกลางปีที่ 2 โรงเรียนอาสาสุลดินวิทยาพาตีฮะห์ อาลีมาส๊ะ
2560ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอกรงปินัง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต1บาลกีส กาซา กาซา
2560ผลการจัดการเรียนรู้ที่มีต่อการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สาระภาษามลายู เรื่องการอ่านสรุปความเรื่องสั้น โดยใช้เทคนิคหมวกการคิด 6 ใบ สำหรับนักเรียนชั้นอิสลามศึกษาตอนปลายปีที่ 2 โรงเรียนสามารถดีวิทยานูฮา มาแนง
2560การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยะลา เขต 3ธัญดา ยงยศยิ่ง
2560ผลการจัดการเรียนรู้ เรื่องการปกปิดเอาเราะฮฺ สาระอัลฟิกฮฺ โดยใช้เทคนิคการคิดหมวก 6 ใบ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านเกล็ดแก้วตูแวนะ อีแต
2560ภาวะผู้นำของผู้บริหารกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดปัตตานีต่วนซอบารียะห์ ลาเตะ
2560ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทำกำไรกับอัตราผลตอบแทนจากส่วนต่างราคาหุ้นของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยฐิติชญา ประสมชาติ ประสมชาติ
2560ผลการจัดการเรียนรู้ที่มีต่อการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สาระภาษามลายู เรื่องการอ่านร้อยแก้วโดยใช้เทคนิคหมวดการคิด 6 ใบ สำหรับนักเรียนชั้นอิสลามศึกษาตอนกลางปีที่ 2 โรงเรียนนะห์ฎอตุลสูบานซูไรดา แอทอง
2560ผลการจัดการเรียนรู้ เรื่องมารยาทต่ออัลกรุอาน สาระอัลอัคลาก โดยใช้เทคนิคการคิดหมวก 6 ใบ สำหรับนักเรียนชั้นอิสลามศึกษาตอนกลางปีที่ 3 โรงเรียนวัฒนธรรมอิสลามซาฮีดา เฮงปิยา
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 30