3.9 รางวัล/ประกาศนียบัตรที่ได้รับ Faculty/Department home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 37
Issue DateTitleAuthor(s)
2561รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลารับรางวัลนักวิจัยดีเด่น งานประชุมวิจัยระดับชาติและนานาชาติรศ.อัปสร อีซอ อีซอ
2561อาจารย์ประจำ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติเป็นบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาดร.ชมพูนุท ศรีพงษ์
2561รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติเป็นบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษารศ.อัปสร อีซอ
2561อาจารย์ประจำ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติเป็นบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาดร.ชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ
2561คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติเป็นบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาดร.นันทรัตน์ นามบุรี
2561นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับรางวัลชมเชยการแข่งขัน StarUP Tipco Connext Hackathonนายมะห์ดี ดาโอะ; นายมูฮัมหมัดนูรดิน แฉตุ; นางสาวกรรณิกา ลายสันทัด; อาจารย์มะแอ เย็ง
2561นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับรางวัลชมเชยการแข่งขัน StarUP Tipco Connext Hackathonนางสาวซีกานา หะยีบาราเฮง; นายมะยากี นิระ; นางสาวนูรฮายาตี ดาลอ; อาจารย์แวซำซูดิน แวดอกอ
2561นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับรางวัลชมเชยการแข่งขัน StarUP Tipco Connext Hackathonนางสาวรอดียะห์ การือมอ; นายต่วนซอฟวัน บีรู; นางสาวฮานัน เจะหลง; อาจารย์โซฟีร์ หะยียูโซ๊ะ
2561นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับรางวัลชนะเลิศระดับปรเเทศ รุ่นอุดมศึกษา โครงการ Panus Thailand Logtech Award 2018นางสาวนาวาล ตาเยาะ
2561นักศึกษาสาขาการเงินการธนาคารและสาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ภายใต้ทีม "KAME REROTEI" คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1อาจารย์จรินรัตน์ วรวงศ์พิทักษ์; อาจารย์เบ็ญญาดา เหล่าธนถาวร; นางสาวโนรอัรฟ๊ะ ดอเล๊าะ; นางสาวฮายาตี แมนาแว; นายศักดิ์ครินทร์ ฮู่; นางสาวแสงฟ้า สมันนุ้ย
2561นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด และสาขาวิชาการบัญชี ภายใต้ทีม "KAME REROTEI" คว้ารางวัลชนะเลิศอาจารย์ปวีณา เจะอารง; อาจารย์มีนา ระเด่นอาหมัด; อาจารย์ ดร.นันทา จันทร์แก้ว; อาจารย์ ดร.ละออ มามะ; นางสาวมรีดา ปะดอนา; นางสาวนูรีซา มะนอฆอ; นางสาวไซนุง เจะโซะ; นางสาวพาตานียะห์ หะมะ
2560นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คว้ารางรองชนะเลิศ อันดับ ๒ การแข่งขันประกวดนวัตกรรม Halal Digitalอาจารย์โซฟีร์ หะยียูโซ๊ะ; นายกุสมิน แซ่อู๋; นายอัมรอนฏ์ มะมิง; นายอเนชา เกื้อขะเหร็ม
2560​นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คว้ารางรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันประกวดนวัตกรรม Halal Digitalอาจารย์มะแอ เย็ง; นายบัดดาวี แลแมแล; นางสาวสร้อยสุดา แช่ตัง; นางสาวริงสิตา โต๊กาพอ
2561นักศึกษาสาขาการจัดการ และสาขาการเงินการธนาคารรับรางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี 2561(ประเภททีม) 14 กุมภาพันธ์ 2561 วันราชภัฏ 61นางสาวนาทยา หะยีสาแม; นางสาวฟาดีฮะ ดอเลาะ; นางสาวซูไฮดะ สะมะแอ; นายอับดลเลาะ แมะกาจิ
2561นักศึกษาสาขาการจัดการและสาขาการเงินการธนาคารรับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดแผนธุรกิจฮาลาลระดับชาตินางสาวนาทยา หะยีสาแม; นางสาวฟาดีฮะ ดอเลาะ; นางสาวซูไฮดะ สะมะแอ; นายอับดุลเล๊าะ แมะกาจิ; อาจารย์ย่าร่อนะ ศรีอาหมัด; อาจารย์ฟาริดา เอ็ลลาฮี; อาจารย์ฟาซียะห์ ดอเลาะ
2559นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจรับรางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ระดับประเทศโครงการ Thailand Computer Competetion 2016 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีอาจารย์มะแอ เย็ง; อาจารย์มูฮัมหมัด ปุ
2561นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประกวดนวัตกรรม Halal Digitalนายมะห์ดี ดาโอะ; นายมูฮัมหมัดนูรดิน แฉตุ; นางสาวกรรณิกา ลายสันทัด; อาจารย์ มะแอ เย็ง
2560นักศึกษาสาขาการตลาดรับรางวัลเหรียญทองแดง เซปัคตะกร้อชายคู่ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 45นายอุสมาน สามะอาลี
2560นักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดทูตท่องเที่ยวจังหวัดยะลานายสุไลมัน ปาล๊ะ
2559นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับภูมิภาคภาคใต้ โครงการ AIS - BrandAge Awardนางสาวซูไรยา สาแม; นางสาววัลมา ทุยเลาะ; นางสาวรอปีอะห์ ยูโซะ; นางสาวฮายาตี เจะเฮงมี; ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 37