3.1 วิจัย Faculty/Department home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 13 of 13
Issue DateTitleAuthor(s)
2560-01การศึกษาปัจจัยทางภูมิทัศน์ธรรมชาติและวัฒนธรรมของจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความเหมาะสมต่อศักยภาพด้านการเกษตรเพื่อสนับสนุนความต้องการในการจัดตั้งคณะเกษตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาวิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์; พรสวรรค์ เพชรรัตน์
2560-06ระบบยืม-คืน ปริญญานิพนธ์สำหรับสาขาคอมพิวเตอร์นันทนา รัตนชัย; พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์; สุไฮลา ประดู่; นูรมาวาตี เจ๊ะมะ
2559-12ระบบทำเนียบอาจารย์ กรณีศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาซานียะห์ กาหม๊ะ; รอฮีมะห์ มุนาแมะ; ซอและ เกปัน
2560-04-04ผลของการทดแทนกะทิด้วยน้ำมันปาล์มต่อคุณภาพของบูดูตูมิฮพร้อมบริโภคสุธีรา ศรีสุข; นิภาภัทร์ กุณฑล; ภัทรวดี เอียดเต็ม
2559การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันผลิตภัณฑ์แปรรูปน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นของกลุ่มแม่บ้าน อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานีสัสดี กำแพงดี; ชมพูนุท ศรีพงษ์; ปิยะดา มณีนิล
2559อัตลักษณ์นักศึกษาสาขาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานิชาวดี นิชาวดี ตานีเห็ง; ชฎาพรณ์ ชฎาพรณ์ ตานีเห็ง; ณัฐพงษ์ หมันหลี; สุไลณี อาแล; อาซูวัน ตาเยะ
2559อัตลักษณ์นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานันทา จันทร์แก้ว; มีนา ระเด่นอาหมัด
2558ความเป็นจริงและความคาดหวังในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานันทา จันทร์แก้ว; นงนุช อุ่นอุดมรักษ์; ทิพยา ฤทธิเดช
2559การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านทหารกองทัพภาคที่ 4 กองทัพบกไทย ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ชมพูนุท ศรีพงษ์; วัลย์ลดา พรมเวียง; ปิยะดา มณีนิล; สัสดี กำแพงดี
2554คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานภาคธุรกิจเอกชนในจังหวัดยะลาชมพูนุท ศรีพงษ์
2557พัฒนาต้นแบบระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนธุรกิจขนาดย่อมและสินค้า OTOP ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้โซฟีร์ หะยียูโซ๊ะ; สุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ
2556ความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) ของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ด้านการขนส่งทางถนนในพื้นที่ จังหวัดยะลาธีรยุทธ มูเล็ง
2557พัฒนาต้นแบบระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนธุรกิจขนาดย่อมและสินค้า OTOP ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้โซฟีร์ หะยียูโซ๊ะ; สุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 13 of 13