2.9 รางวัล/ประกาศนียบัตรที่ได้รับ Faculty/Department home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 53
Issue DateTitleAuthor(s)
2555-11-29นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์รับ 5 รางวัล การประกวดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ดีเด่นจังหวัดยะลา ประจำปี 2555พารีดา ดีเย๊าะ; ฮารตีนี เจะลี; ธนากร ปามุทา; จันทนา มีชัยชนะ; มูฮัมหมัดฮุสนี หะยียูโซะ; นาซีบ๊ะ มานิ; ฮุสณา ตาเยะ; ศิริชัย นามบุรี; สูฮัยลา บินสะมะแอ; นิลดา เจะแว; อารีพะ ดอกอ; สีตีรอฮานี คามิส; อัรฟาน มะดือราแม; ปทิตตา ดิษฐโส; รุสนี กาแมแล
2555-09-07นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการโรงเรียนทำหนังวัฒนธรรมปทิตตา ดิษฐโส; นูรี ยะดิง; รอยฮาน สาและ; เจ๊ะซูไฮมี แซมา; อัรฟาน มะดือราแว; ซารีม๊ะ หะยี; ศิริชัย นามบุรี; มารีย่า มุงยีปิ
2555-08-28นักศึกษาคณะวิทย์ฯ ได้รับรางวัล Silver Award ในงาน Thailand Research Expo 2012กัสมีนา กูโน; มารียานี แมแลแมง; อาซีย๊ะ แลแม; สมกรณ์ ชัยวรากรณ์
2555-10-19นักศึกษาคณะวิทย์ฯ รับรางวัลเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2012รุสนี กาแมแล
2555-08-08อาจารย์คณะวิทย์ฯ รับรางวัลดีเด่นในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 1อีลีหย๊ะ สนิโซ; อาบีดีน ดะแซสาเมาะ
2555-03-04นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์คว้า 2 รางวัล โครงการ Project Contest ครั้งที่ 2อาดือนันท์ ยูโซะ; ซูฮัยมีน ดอเลาะอาลี; จันทนา มีชัยชนะ; สัครินทร์ นากอหม๊ะ; มุสตอพา ยูซบเซียม; อิสมาแอ ล่าเตะเกะ
2555-04-10นักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปคว้ารางวัลในการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554มูฮำหมัดนูร ยูนิ; อิสมาแอล เจ๊ะเต๊ะ; รอมซี มาหะ; ลุตฟี สือนิ; ราฮูนี ดีตรีเพชร; เพ็ญแข วานิ; ซุลยาณี ราแดง; อีลีหย๊ะ สนิโซ; อาบีดีน ดะแซสาเมาะ; ฉวีวรรณ ธัญญะศิริกุล
2555-02-14บุคลากรคณะวิทย์ฯ รับรางวัลบุคลากรตัวอย่างแห่งปี วันราชภัฏ 55จริยา สุขจันทรา; วิโรจน์ แอสะมะเก็ม; สือกรี เต๊ะ; อับดุลเลาะ กาโฮง; พารินด๊ะ หมัดแมเราะ; ทัศนี สุหลง; ซีตีมารีแย มะเด็ง
2555-02-03นักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไปได้รับรางวัลในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครั้งที่ 12ราฮูนี ดีตรีเพชร; ซุลยาณี ราแดง; เพ็ญแข วานิ; อาบีดีน ดะแซสาเมาะ; นาอีหม๊ะ หะมะ; รอฮานี วานิ; อีลีหย๊ะ สนิโซ; รอฮีมะห์ สะนิ; อามีเนาะ เลาะมะ; อาอีด๊ะ เจ๊ะมิ
2554-09-17นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียคว้า 2 รางวัล การประกวดหนังสั้นสารคดีเชิงวัฒนธรรม โครงการโรงเรียนทำหนังสารคดีวัฒนธรรมปีที่ 2 เขตภาคใต้ปทิตตา ดิษฐโส; อัมรัน เจ๊ะนิ; ศิริชัย นามบุรี; จันทนา มีชัยชนะ; พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์; นโรดม กิตติเดชานุภาพ
2554-01-17นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไปได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับอุดมศึกษา ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2ยาเซ็ง อาแว; จินดา มะมิง; โนรีซะ ราแดง
2554-01-22นักศึกษาสหลักสูตรฟิสิกส์คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันโครงการ “กล้าใหม่…ใฝ่รู้” ปีที่ 5สือกรี เต๊ะ; อับดุลเลาะ กาโฮง; พารินด๊ะ หมัดแมเราะ; ทัศนี สุหลง; ซีตีมารีแย มะเด็ง; อีลีหย๊ะ สนิโซ
2554-01-14อาจารย์คณะวิทย์ฯ ได้รับการคัดเลือกเป็นนักวิจัยดีเด่นในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ
2553-10-29คณบดีคณะวิทย์ฯ รับการประกาศเกียรติคุณ “บุคคลตัวอย่างแห่งปี” ประจำปี 2553 สาขาบริหารการศึกษาวิชิต เรืองแป้น
2553-02-14อาจารย์คณะวิทย์ฯ รับรางวัลเพชรราชภัฏ ประเภทอาจารย์ ประจำปี 2553เฉลิมยศ อุทยารัตน์
2562-04-21นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการธุรกิจสุขภาพคว้ารางวัลชนะเลิศและรางวัลชมเชย โครงการสร้างเเละพัฒนาเพื่อส่งเสริมทักษะการประกอบธุรกิจเทคโนโลยีทางด้านการเเพทย์และสุขภาพมูฮำหมัดสุไฮมิน มูซอ; ฟาร์อีซะห์ สอมะลี; กูฮัยยา ตูแวลอ; มัสฮาณี แยแล; สูรีญาณี หะยีแม; นูรไอนี อาแว; ณูรี ติยา; อักรอม ยะโกบ; ซุฟฟียะห์ ยูโซ๊ะ; มูรณี ฮะ; เดียร์นา แม็ง; ฟาดีฮะห์ เลาะยะผา
2562-03-29อาจารย์หลักสูตรฟิสิกส์รับรางวัล Best poster presentation งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 36th International Conference of the Microscopy Society of Thailand (MST36)ปาวีณา ดุลยเสรี
2562-02-06อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์ รับรางวัลเหรียญทองแดงโครงการรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2562ฮาปีซา ปูเตะ; อัสมาร์ กอแน็ง; ดาริกา จาเอาะ
2562-02-14นักศึกษาคณะวิทย์ฯ คว้า 5 รางวัลวันราชภัฏ 62ฟารุก ซิ; อานัส เบ็ญฮาวัน; อับดุลการีม มะดีเยาะ; เบญจวรรณ พุทธฤทธิ์; อาสมิง ปูลา
2562-02-08อาจารย์และนักศึกษาคณะวิทย์ฯ คว้ารางวัลในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 4 “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อบูรณาการท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”กมลทิพย์ กรรไพเราะ; นาซีลา เส็นติระ; มะซอฮีดี บราเฮง; กัณฐิกา ฉายศรี; นาซอพ๊ะ สะเอ๊ะ; ปิยศิริ สุนทรนนท์; ลิลลา อดุลยศาสน์; กุลธิดา วาหะ; อุไรวรรณ บัวทอง; นูรฮีดายะห์ มะแอ; ไซนะ มูเล็ง; นฤมล ทองมาก; เมธิยา หมวดฉิม; ซันวานี จิใจ; นาซีเราะห์ แวดอเลาะ; รอฮานีย์ เปาะเยะ; ดาริกา จาเอาะ
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 53