2.3 บทความวิจัย Faculty/Department home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 144
Issue DateTitleAuthor(s)
2560-10-18การใช้ประโยชน์ป่าสาคูในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส และปัตตานีรุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา; วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์; นันทา จันทร์แก้ว; เวคิน วุฒิวงศ์; อารยา ชินวรโกมล; ฟาดีล๊ะ เซะบิง
2560-10-18ปริมาณฝนในอําเภอของจังหวัดเชียงใหม่ สําหรับภาคเหนือ โดยใช้ข้อมูลภาคพื้นดินสมกรณ์ ชัยวรากรณ์; รุสมาดี สะบูดิง
2560-10-18การพัฒนาผลิตภัณฑ์หมี่เบตงกึ่งสําเร็จรูปวิภาดา มุนินทร์นพมาศ; สุธีรา ศรีสุข; กูรอซียะห์ ยามิรูเด็ง; จีรวุธ มุนินทร์นพมาศ; วรเวทย์พิสิษ ยศศิริ
2560-10-18การศึกษาค่าสัมประสิทธิ์ความขุ่นมัวของอังสตรอมที่ภาคกลางสําหรับประเทศไทยและประเทศฟิลิปปินส์รุสมาดี สะบูดิง; สมกรณ์ ชัยวรากรณ์; นิฮายาตี ดือราแม; ศศิธร กลิ่นแย้ม
2560-10-18การเปรียบเทียบวิธีการเตรียมฟิล์มแบบธรรมดาและสปินโคทติ้งของ LaMO3 (M=Al, Co) สําหรับนําไปประยุกต์ใช้เป็นตัวตรวจวัดแก๊สเอทานอลวรรณกัษมา ฮารน; อนุรัตน์ วิศิษฏ์สรอรรถ; สัมพันธ์ วงศ์นาวา
2560-10-18การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาเห็ดหูหนูสดจากป่าบาลาฮาลา จังหวัดยะลาพูรกอนนี สาและ; ไซนะ มูเล็ง; โรสลีนา ยูโซ๊ะ; มาริษา สะมะแอ
2560-10-18ความหลากหลายทางชีวภาพของปลาน้ําจืดในแหล่งน้ําพื้นที่ตําบลลําพะยา อําเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาซูไบดี โตะโมะ; มูฮำหมัดตายุดิน บาฮะคีรี; พาตีเมาะ อาแยกาจิ; นัสรี มะแน; ฉันทนา รุ่งพิทักษ์ไชย; ประยูร ดำรงรักษ์; เวคิน วุฒิวงศ์
2560-10-18กําจัดสีเมทิลีนบลูโดยการใช้เอนไซม์จากเปลือกกล้วยหินนิสาพร มูหะมัด; ปิยศิริ สุนทรนนท์; อุบล ตันสม; สมภพ เภาทอง; สตารีย๊ะ มะลี
2560-10-18ความลึกเชิงแสงของฝุ่นละอองในบรรยากาศที่ประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์รุสมาดี สะบูดิง; สมกรณ์ ชัยวรากรณ์; ฮูเซ็ง ชายดานา
2560-10-18ปริมาณไอน้ําในบรรยากาศที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสําหรับประเทศไทย และประเทศเวียดนามรุสมาดี สะบูดิง; ฮูเซ็ง ชายดานา; สมกรณ์ ชัยวรากรณ์
2560-10-18การผลิตแก๊สชีวภาพจากการหมักมูลสัตว์ร่วมกับกากอ้อยอุบล ตันสม; สมภพ เภาทอง; ปิยศิริ สุนทรนนท์; นิสาพร มูหะมัด
2560-10-18Capacitive Immunosensor based on Poly-para-Phenylenediamine Modified Electrode for HSA DetectionOrawan Thipmanee
2560-10-18ความปลอดภัยจากแบคทีเรียก่อโรคสกุล Vibrio ในหอยแครง (Anadara granosa) บริเวณอ่าวปัตตานีวารุณี หะยีมะสาและ; วิพัฒน์ ถาวโรฤทธิ์; อลภา ทองไชย; ลักขณา รักขพันธ์
2560-10-18การพัฒนาคุณภาพไบโอดีเซลด้วยการเติมสารเพิ่มประสิทธิภาพจากธรรมชาติอัชมาน อาแด; ฟารีดะ โต๊ะกะ
2560-10-18ชุดทดลองสัมประสิทธิ์ความเสียดทานของพื้นผิวโรสลีนา จาราแว; ดาริกา จาเอาะ; นัสรีนา เจ๊ะมะ; ฮูเซ็ง ชายดานา
2560-10-18ฤทธิ์การยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดกลิ่นกายของสารส้มร่วมกับสารสกัดสมุนไพรในท้องถิ่นอาอีเซาะส์ เบ็ญหาวัน; สุนีย์ แวมะ; พาอีซ๊ะ สาและ; อิสละห์ สาเตาะ
2560-10-18การศึกษาตัวทําละลายต่อการสกัดสารในเปลือกลูกหยีที่มีผลต่อการยับยั้ง Escherichia coliสุนีย์ แวมะ; อาอีเซาะส์ เบ็ญหาวัน; สารีนา สาและ
2560-10-18แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวในโรงเรียนมัธยมศึกษาของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อดุลย์สมาน สุขแก้ว; ฟิรดาว อรพันธ์; อิบรอฮิม สารีมาแซ; อาแว มะแส
2560-10-18การพัฒนาความรู้ในการบูรณาการเทคโนโลยีกับวิธีสอนและเนื้อหาที่สอน (TPACK) ของนักศึกษาครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาลิลลา อดุลยศาสน์; สุภา ยธิกุล
2557-12Lesson study incorporating phase-based instruction using Geometer’s Sketchpad and its effects on Thai students’ geometric thinkingLilla Adulyasas
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 144