2.3 บทความวิจัย Faculty/Department home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 53
Issue DateTitleAuthor(s)
2559-05-23การพัฒนาอาหารท้องถิ่นจากแป้งสาคู : หัวข้าวเกรียบแช่แข็งจริยา สุขจันทรา
2559การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบปลารสพริกขี้หนูวิภาดา มุนินทร์นพมาศ; ซูไรดา วายุ; สุไฮลา วาเตะ
2559การขยายพันธุ์ดาหลาขาวด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออรุณี ม่วงแก้วงาม
2560-05คุณภาพน้ําดื่มจากตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติในเทศบาลนครยะลาไซนะ มูเล็ง; จุฑามาศ แก้วมณี; ซันวานี จิใจ; ซูฟียัน เจ๊ะมิง
2560-08คุณภาพและองค์ประกอบทางเคมีของหญ้าอะตราตั้มหมักร่วมกับกระถินในอัตราส่วนต่างๆจารุณี หนูละออง; อับดุลรอฮิม เปาะอีแต
2560-01ศักยภาพการเจริญเติบโตของพันธ์ุอินทผลัมในระยะต้นกล้าสมทบ เวทโอสถ; อิสริยาภรณ์ ดํารงรักษ์; อามีเนาะ สาและ; สีตีอาอีเสาะ ดือเระ
2560-01-20Native Plants Commonly Used as Single Body-Tonic Herbs in the Southernmost part of Thailand: Pattani ProvinceSasithorn Pangsuban; Wipat Thavarorith
2559คุณภาพทางจุลินทรีย์ของน้ำบริโภคจากตู้น้ำดื่มกดหยอดเหรียญอัตโนมัติในเขตเทศบาลนครยะลาสุธีรา ศรีสุข; ภารดี พละไชย
2560-05ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการบริการด้านการนวดแผนไทยของประชาชนในจังหวัดยะลา : กรณีศึกษาการบริการด้านการนวดแผนไทย ศูนย์การเรียนรู้ด้านการแพทย์วิถีไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานูรรีย๊ะ ล่าเตะเกะ; แสงหิรัญญา สหัสสธารา; ฮูดา แวหะยี; รัตติภรณ์ บุญทัศน์; เดียร์นา แม็ง
2560-05การศึกษาปริมาณฝนในอำเภอของจังหวัดสงขลา โดยใช้ข้อมูลภาคพื้นดินรุสมาดี สะบูดิง; ธิดารัตน์ คำล้อม; ซารีนา ตาเละ; รุสนี สามะ; ฮาบีบ๊ะ ดาฮาตอ; นูรฮายาตี วาดี
2560-05การปนเปื้อนของเชื้อราและแบคทีเรียในอากาศภายในรถยนต์รอฮานี ยะมา; อาอีซะห์ กาเดาะ; ซูไบด๊ะ หะยีวาเงาะ
2559-12การศึกษาแนวโน้มความต้องการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาอิมรอน แวมง; มูนีเร๊าะ ผดุง; พรรณี แพงทิพย์; ศิริชัย นามบุรี; ปรีชา พังสุบรรณ
2559-12การออกแบบและพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสําหรับนักเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้พรรณี แพงทิพย์; สิทธิชัย แพงทิพย์; แพรวศรี เดิมราช; อิมรอน แวมง; ฟูไดละห์ ดือมอง
2559-12แบบจําลองพยากรณ์ผลการเรียนของนักศึกษาจากพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตโดยใช้เทคนิคการทําเหมืองข้อมูล กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาอับดุลเลาะ บากา; อรรถพล อดุลยศาสน์; อิสมาแอ ล่าเตะเกะ; สุลัยมาน เภอโส๊ะ; ุจีรวุธ มุนินทร์นพมาศ; อิมรอน แวมง; มูฮัมหมัด ปุ
2559-11การพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตนมแพะรสแยมกล้วยหินผสมส้มโชกุนสุธีรา ศรีสุข; กูรอซียะห์ ยามิรูเด็ง; นุชเนตร ตาเย๊ะ; พรสวรรค์ เพชรรัตน์
2559-11การพัฒนากัมมี่เยลลี่ดาหลาพลังงานต่ำด้วยซูคราโลสกมลทิพย์ กรรไพเราะ; สุธีรา ศรีสุข
2560-08-04Effect of dilution and ash supplement on the bio-methane potential of palm oil mill effluent (POME)Sunwanee Jijai; Saina Muleng; Chairat Siripatana
2559-10-24Analysis and extension of Gompertz-type and Monod-type equations for estimation of design parameters from batch anaerobic digestion experimentsChairat Siripatana; Sunwanee Jijai; Prawit Kongjan
2560-08-04The development of AR book for computer learningMuneeroh Phadung; Najela Wani; Nur-aiynee Tongmnee
2560-08-04Measuring and factors influencing mathematics teachers’ technological pedagogical and content knowledge (TPACK) in three southernmost provinces, ThailandLilla Adulyasas
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 53