2.3 บทความวิจัย Faculty/Department home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 327
Issue DateTitleAuthor(s)
2559-07การวัดค่าความเข้มข้นน้ำยางพาราด้วยเทคนิคตัวเก็บประจุแผ่นขนานสมกรณ์ ชัยวรากรณ์; สุนิตย์ โรจนสุวรรณ; ยุสรี ดอเลาะเซ็ง
2559-07ความหลากหลายของไลเคนในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา : ดัชนีชีวภาพชี้วัดมลพิษทางอากาศฉันทนา รุ่งพิทักษ์ไชย; ลักขณา รักขพันธ์; อลภา ทองไชย; สายใจ แก้วอ่อน; ศศิธร พังสุบรรณ
2559-07ผลของปุ๋ยต่อผลผลิตและองค์ประกอบทางเคมีของหญ้าเนเปียร์จารุณี หนูละออง; อับดุลรอฮิม เปาะอีแต; อิมรอน อาลีมามะ
2559-07การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาซาร์ดีนแดดเดียวโดยใช้ตู้อบลมร้อนกมลทิพย์ กรรไพเราะ
2559-01A Palynology and Classification Study of Some Species in Apocynaceae family at Yala Rajabhat University, ThailandIsma-ae Chelong; Fera Aulia; Cesaria Nawang Bintari; Fanisa Tsabila Hanum
2559-01การยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคในอาหารของ Bacillus sppสายใจ แก้วอ่อน
2559-01คุณภาพบางประการของน้ำแข็งที่ใช้บริโภคในเขตเทศบาลนครยะลาวิภาดา มุนินทร์นพมาศ; มิสบะห์ อามะ; ไซตน ดือราซอ; จีรวุธ มุนินทร์นพมาศ
2559-01The Properties of the Insulation of GrassRoseleena Jarawae; Ameenah Masamaoh; Nurfadura Yusoh
2559-01การศึกษาประสิทธิภาพการอบแห้งของปลาช่อนด้วยตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมไฟฟ้าฮาติมมี บากา; รอกีเยาะ อาแว; ซุลกิพลี กาซอ; สุนิตย์ โรจนสุวรรณ
2562-09การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อการเรียนรู้ภาษาไทย สาหรับนักเรียนที่ใช้ภาษามลายูถิ่นเป็นภาษาแม่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มูนีเร๊าะ ผดุง; เสาวนีย์ ดือราแม
2563-05การบริหารจัดการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ชายแดนประเทศไทยในอนาคตรูซือมัน อาแวเง๊าะ; นิสาพร มูหะมัด; วิชิต เรืองแป้น; วารุณี หะยีมะสาและ; นฤมล ทองมาก
2562-01การเรียนรู้แบบเชิงรุก : การเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในศตวรรษที่ 21นวรัตน์ ไวชมภู; ดวงใจ เปลี่ยนบำรุง; กิตติพร เนาว์สุวรรณ
2562-01การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเพื่อใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนท้องถิ่นบริเวณรอยต่อเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว จังหวัดปัตตานีวิพัฒน์ ถาวโรฤทธิ์; วิชิต เรืองแป้น; ศศิธร พังสุบรรณ; วารุณี หะยีมะสาและ
2556-07สภาวะที่เหมาะสมของการอบแห้งเห็ดนางฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมรังสีอินฟราเรดอีลีหย๊ะ สนิโซ; มาดีฮะ ประดู่; ฟาตีฮะ ยะยี
2555-01Influence of Rubber Plantation on Soil Fertility and Greenhouse gas EmissionIssariyaporn Dumrongrak
2557-01สถานการณ์ความปลอดภัยและพฤติกรรมการบริโภคปลาเค็มในจังหวัดยะลาจริยา สุขจันทรา
2558-01อิฐบล็อกประสานที่มีส่วนผสมของเถ้าไม้ยางพาราอาบีดีน ดะแซสาเมาะ; โพซี วาจิ; พารีด๊ะ สาแล; นูรีฮัน แนแซ
2554-01น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์เฉลิมยศ อุทยารัตน์
2553-07Fertilizer Management for Sustainable Rubber PlantationIssariyaporn Dumrongrak
2561-05การประเมินโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษโปรแกรมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลารุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา; ศิริชัย นามบุรี; อัสมาอ์ โต๊ะยอ
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 327