2.3 บทความวิจัย Faculty/Department home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 235
Issue DateTitleAuthor(s)
2560-10ผลของบรรจุภัณฑ์และอายุการเก็บรักษาต่อคุณภาพและสมบัติต้านอนุมูลอิสระของข้าวเกรียบปลาดิบเสริมกากรําข้าวรอมลี เจะดอเลาะ
2561-01ผลของการพัฒนาความรู้ในการบูรณาการเทคโนโลยีกับวิธีสอนและเนื้อหาที่สอน (TPACK) ของนักศึกษาครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนลิลลา อดุลยศาสน์
2561-05การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลเพื่อสุขภาพ : เฉาก๊วยในน้ำนมแพะพร้อมบริโภคนุชเนตร ตาเย๊ะ; นิภาภัทร์ กุณฑล; มารีนี โตะลู; นูรซาลีฮา โมงหนิมะ
2561-01การดูแลระยะรอคลอดด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์: บริบทชายแดนใต้นวรัตน์ ไวชมภู; ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์
2561-01การศึกษาการจัดการหลังเก็บเกี่ยวของผลลูกหยีดำสดและวิธีการทำแห้งต่อสมบัติและการทดสอบทางประสาทสัมผัสของผลลูกหยีแห้งรอมลี เจะดอเลาะ
2560-05ความสำเร็จลดความอ้วนด้วย 3 อปภาสินี แซ่ติ๋ว; นวรัตน์ ไวชมภู
2560-10ความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยางพาราในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์
2561-01การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้หลักการบริหารยาเสี่ยงสูงงานห้องคลอดสำหรับนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลานวรัตน์ ไวชมภู; โศรยา นิฮะ; พิมพ์ณัฐชา สุไลมาน; ภาซีน่า บุญลาภ
2560-08-30THE VERIFICATION OF MEASUREMENT DEVICE FOR DRY RUBBER CONTENT IN LATEX BY PARALLEL PLATE CAPACITOR TECHNIQUESommkorn Chaiwarakorn; Adulsman Sukkaew; Muhamadsamree Tohwaehayee; Atikah Cheama; Asmah Chaelee; Nurhasami Kasi
2561-02-07Effect of the sample preparation on the composition of hydroxyapatite derived from waste anchovy fish boneHasan Daupor; Pateeroh Kuwae; Anugrah Ricky Wijaya; Isma-ae Chelong; Abdulnaser Hajisamoh
2560-05-25Kinetic Model of Biogas Production from Co-digestion of Thai Rice Noodle Wastewater (Khanomjeen) with Chicken ManureSunwanee Jijai; Chairat Siripatana
2560-08-02A modelling approach to study the fouling of an Anaerobic Membrane Bioreactor for industrial wastewater treatmentAmine Charfi; Narumol Thongmak; Boumediene Benyahia; Muhammad Aslam; Jerome Harmand; Nihel Ben Amar; Geoffroy Lesage; Porntip Sridang; Jeonnhwan Kim; Marc Heran
2561-03-01Electrostriction of Dielectric Elastomer Based on Natural Rubber/Graphene Composites for Actuator ApplicationsDarika Jaaoh; Roseleena Jarawae; Maimoon Intan; Huseng Chaidana
2561-05-15Contamination of Organotin Compounds in Coastal Water of Southern ThailandAbdulnaser Hajisamoh; Mohd Nur E Alam Siddique; Pawan Raj Shakya
2561-01สภาวการณ์ปัจจุบันพืชสาคูในจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาสวิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์; รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา; นันทา จันทร์แก้ว; เวคิน วุฒิวงศ์; อารยา ชินวรโกมล
2560-07การตรวจวัดและวิเคราะห์ปริมาณกัมมันตภาพจำเพาะของนิวไคลด์222Rn ในตัวอย่างน้ำดื่มบริเวณชุมชนตลาดเก่าเขตอำเภอเมือง จังหวัดยะลาไมมูน อินตัน; ไซนับ ดอเลาะ; ดาริกา จาเอาะ; อดุลย์สมาน สุขแก้ว; ฮูเซ็ง ชายดานา
2561-05-08PNA-DNA Hybridization Detection with One-step Electrodeposition using Nanomaterial Modified Gold ElectrodeOrawan Thipmanee
2560-04-19การศึกษาปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งจากปริมาณกัมมันตภาพจำเพาะของเรดอน-222 ในตัวอย่างน้ำดื่ม ด้วยเทคนิค RAD H2Oไมมูน อินตัน; ไซนับ ดอเลาะ; ดาริกา จาเอาะ; อดุลย์สมาน สุขแก้ว
2560-04-19การตรวจสอบการปนเปื้อน Vibrio parahaemolyticus ในหอยแครงด้วยโมโนโคลนอลแอนติบอดีวารุณี หะยีมะสาและ
2561-06-21ระดับความคาดหวังด้านคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (เคมี) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ของนักเรียนในจังหวัดยะลา-ปัตตานี-นราธิวาสวรรณกัษมา ฮารน; ลดาวัลย์ คงศรีจันทร์; นิสาพร มูหะมัด; อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ; อัชมาน อาแด
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 235