2.1 วิจัย Faculty/Department home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 28
Issue DateTitleAuthor(s)
2559การเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนประถมศึกษาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต2อำพร ท่าดะ; ซุรียาณี อาบูวะ; ดารีนา อาบูวะ
2559การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตต้นพันธ์ดาหลาด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออรุณี ม่วงแก้วงาม
2559แผนงานวิจัย : แนวทางการพัฒนาศักยภาพดาหลาสู่ไม้ดอกเศรฐกิจ 3 จังหวัดชายแดนใต้อรุณี ม่วงแก้วงาม; พรรณี แพงทิพย์; พรสวรรค์ เพชรรัตน์; ทวีวรรณ ทองนวล; กมลทิพย์ กรรไพเราะ; สุธีรา ศรีสุข; สายใจ แก้วอ่อน; อาอีเซาะส์ เบญหาวัน
2559ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดหยาบจากเปลือกลูกหยีสุนีย์ แวมะ; อาอีเซาะ เบ็ญหาวัน
2559ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดดาหลา (Etlingera elatior L.) ต่อแบคทีเรียก่อโรคในพืชสายใจ แก้วอ่อน; อาอีเซาะส์ เบ็ญหาวัน
2559การตรวจแยกแบคทีเรีย Vibrio parahaemolyticus ที่ปนเปื้อนในหอยแครงบริเวณอ่าวปัตตานี โดยใช้โมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อ vibrio spp. ชนิดต่างๆวารุณี หะยีมะสาและ; นิสาพร มูหะมัด; สายใจ แก้วอ่อน; ลักขณา รักขพันธ์
2559การวัดระดับ TPACK (Technological Pedagogical and Content Knowledge)และศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อระดับ TPACK ของครูคณิตศาสตร์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้/สุภา ยธิกุล; ลิลลา อดุลยศาสตร์
2559ลักษณะทางพฤกษศาสตร์และเรณูวิทยาของต้นจันทร์กะพ้อ(Vatica diospyroides Symington)เพื่อประเมินศักยภาพในการขยายพันธุ์และการคัดเลือกพันธุกรรมที่ดี (ระยะที่ 1)ลักขณา รักขพันธ์; อิสมะแอ เจ๊ะหลง
2559การพัฒนาฉนวนกันความร้อนจากพืชในเขตท้องถิ่นโรสลีนา จาราแว
2559การพัฒนามัลติมีเดียโมบายแอพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้วิชาภาษาไทยสำหรับนักเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มูนีเร๊าะ ผดุง; นันทนา รัตนชัย; แพรวศรี เดิมราช
2559ปริมาณและชนิดของแบคทีเรียกรดแลคติกในผัก ผลไม้ดองท้องถิ่นเพื่อยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคนุรอัยนี หะยียูโซะ; คอสียาห์ สะลี; อัลดุลลาห์ โดลาห์ ดาลี; ซูไบด๊ะ หะยีวาเงาะ; พูรกอนนี สาและ
2559การดูดซับสีย้อมด้วยกากชานิสาพร มูหะมัด
2559การสร้างเกรตติงสเปกโตรมิเตอร์ โดยใช้แผ่นซีดีนัสรีนา เจ๊ะมะ; อามานี สามะ; นูรซีลา เละนุ๊
2559การผลิตก๊าซชีวภาพโดยการหมักร่วมระหว่างมูลไก่กับน้ำเสียจากกระบวนการผลิตขนมจีน/ซันวานี จิใจ; ชัยรัตน์ ศิริพัธนะ
2559การปนเปื้อนของแบคทีเรียและเชื้อราในอากาศในรถยนต์ของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาซูไบด๊ะ หะยีวาเงาะ; พูรกอนนี สาและ; อัลดุลลาห์ โดลาห์ ดาลี; คอสียาห์ สะลี; นุรอัยนี นุรอัยนี หะยียูโซะ
2559การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ระยะที่1ไกรทพนธ์ เติมวิทย์ขจร; ศิริชัย นามบุรี; นิมารูนี หะยีวาเงาะ
2559การพัฒนาและใช้ประโยชน์จากดาหลาเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเชิงสุขภาพกมลทิพย์ กรรไพเราะ; สุธีรา ศรีสุข
2553การกำจัดพยาธิภายนอกในแพะโดยใช้น้ำส้มควันไม้จารุณี หนูละออง; อับดุลรอฮิม เปาะอีแต
2553แบบจำลองของระบบดาวคู่แบบใกล้ชิด DF Hydraeเชิดตระกูล หอมจำปา
2557คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารปรุงเสร็จและน้ำบริโภคที่จัดจำหน่ายในสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดยะลา ปัตตานีและนราธิวาสอับดุลลาห์ โดลาห์ ดาลี; คอสียาห์ สะลี; อำพร ท่าดะ; นุรอัยนี หะยียูโซะ
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 28