6.2.1 ทั้งหมด Faculty/Department home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 26
Issue DateTitleAuthor(s)
2559เรณูวิทยาและความหลากหลายของพืชอาหารผึ้งในจังหวัดปัตตานีเพื่อประเมินศักยภาพในการเลี้ยงผึ้งเชิงพาณิชย์อิสมะแอ เจ๊ะหลง; มูฮำหมัดตายุดิน บาฮะคีรี; อาเด่น ปาลนกวิน
2559การเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนประถมศึกษาเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต2อำพร ท่าดะ; ซุรียาณี อาบูวะ; ดารีนา อาบูวะ
2559การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตต้นพันธ์ดาหลาด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออรุณี ม่วงแก้วงาม
2559แผนงานวิจัย : แนวทางการพัฒนาศักยภาพดาหลาสู่ไม้ดอกเศรฐกิจ 3 จังหวัดชายแดนใต้อรุณี ม่วงแก้วงาม; พรรณี แพงทิพย์; พรสวรรค์ เพชรรัตน์; ทวีวรรณ ทองนวล; กมลทิพย์ กรรไพเราะ; สุธีรา ศรีสุข; สายใจ แก้วอ่อน; อาอีเซาะส์ เบญหาวัน
2559ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดหยาบจากเปลือกลูกหยีสุนีย์ แวมะ; อาอีเซาะ เบ็ญหาวัน
2559ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดดาหลา (Etlingera elatior L.) ต่อแบคทีเรียก่อโรคในพืชสายใจ แก้วอ่อน; อาอีเซาะส์ เบ็ญหาวัน
2559การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันผลิตภัณฑ์แปรรูปน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นของกลุ่มแม่บ้าน อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานีสัสดี กำแพงดี; ชมพูนุท ศรีพงษ์; ปิยะดา มณีนิล
2559การตรวจแยกแบคทีเรีย Vibrio parahaemolyticus ที่ปนเปื้อนในหอยแครงบริเวณอ่าวปัตตานี โดยใช้โมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อ vibrio spp. ชนิดต่างๆวารุณี หะยีมะสาและ; นิสาพร มูหะมัด; สายใจ แก้วอ่อน; ลักขณา รักขพันธ์
2559ปัญหาการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของรัฐในพื้นที่ชาวไทยมุสลิมเชื้อสายมลายูในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่าง พ.ศ.2547-2557วันฮารงค์ บินอิสริส
2559การวัดระดับ TPACK (Technological Pedagogical and Content Knowledge)และศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อระดับ TPACK ของครูคณิตศาสตร์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้/สุภา ยธิกุล; ลิลลา อดุลยศาสตร์
2559ลักษณะทางพฤกษศาสตร์และเรณูวิทยาของต้นจันทร์กะพ้อ(Vatica diospyroides Symington)เพื่อประเมินศักยภาพในการขยายพันธุ์และการคัดเลือกพันธุกรรมที่ดี (ระยะที่ 1)ลักขณา รักขพันธ์; อิสมะแอ เจ๊ะหลง
2559การพัฒนาฉนวนกันความร้อนจากพืชในเขตท้องถิ่นโรสลีนา จาราแว
2559การพัฒนามัลติมีเดียโมบายแอพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้วิชาภาษาไทยสำหรับนักเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มูนีเร๊าะ ผดุง; นันทนา รัตนชัย; แพรวศรี เดิมราช
2558ภาวะผู้นำเชิงปริวรรตเพื่อการจัดการศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนาวรัตน์ ตรีไพบูลย์
2559ปริมาณและชนิดของแบคทีเรียกรดแลคติกในผัก ผลไม้ดองท้องถิ่นเพื่อยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคนุรอัยนี หะยียูโซะ; คอสียาห์ สะลี; อัลดุลลาห์ โดลาห์ ดาลี; ซูไบด๊ะ หะยีวาเงาะ; พูรกอนนี สาและ
2559การดูดซับสีย้อมด้วยกากชานิสาพร มูหะมัด
2559อัตลักษณ์นักศึกษาสาขาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานิชาวดี นิชาวดี ตานีเห็ง; ชฎาพรณ์ ชฎาพรณ์ ตานีเห็ง; ณัฐพงษ์ หมันหลี; สุไลณี อาแล; อาซูวัน ตาเยะ
2559การสร้างเกรตติงสเปกโตรมิเตอร์ โดยใช้แผ่นซีดี/นัสรีนา เจ๊ะมะ; อามานี สามะ; นูรซีลา เละนุ๊
2559อัตลักษณ์นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานันทา จันทร์แก้ว; มีนา ระเด่นอาหมัด
2558ความเป็นจริงและความคาดหวังในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานันทา จันทร์แก้ว; นงนุช อุ่นอุดมรักษ์; ทิพยา ฤทธิเดช
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 26