4.3.1 ทั้งหมด Faculty/Department home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2556MetrosexualSamsoo Sa-U
2556Globalization and Educational ChangeSamsoo Sa-U
2556การใช้แผนที่ความคิดและการทดสอบย่อยเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในรายวิชาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษาปราณี หลำเบ็ญสะ
2556การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู้สาระอัล-กรุอานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อุไรรัตน์ ยามาเร็ง; อับดุลฮากัม เฮงปิยา; อับโดรอสัก มะลาเฮง
2556ผลการใช้คำคล้องจองและเพลงสองภาษาที่มีต่อทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้กมลรัตน์ คนองเดช
2555รูปแบบการบริหารจัดการงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ของสถาบันอุดมศึกษาศภุลักษณ์ สินธนา; พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์; อรวรรณ กมล
2556ลักษณะส่วนบุคคล ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ประสบการณ์ในงาน และสถานการณ์ความไม่สงบกับความผูกพันต่อองค์กรของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนาวรัตน์ ตรีไพบูลย์
2556ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำกับการบริหารงานตามภารกิจของผู้บริหารสถานศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้จรุณี เก้าเอี้ยน
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 8 of 8