Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-4 of 4 (Search time: 0.001 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2561-02-11การตรวจและวิเคราะห์ค่าความแรงของนิวไคลด์กัมมันตรังสีธรรมชาติในตัวอย่างทรายชายหาดบริเวณหาดตะโล๊ะสะมิแล จังหวัดปัตตานีอัฟฮัม ซิลากง; คอลีเยาะ แวบือราเฮง; ไมมูน อินตัน; ไซนับ ดอเลาะ
2561-02-11ปริมาณค่ากัมมันตภาพจำเพาะของนิวไคลด์รังสีธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้นนูรฟาตีมี วาโซ๊ะ; ตูแวรอฮานิง อามีเด็ง; ไซนับ ดอเลาะ; ไมมูน อินตัน
2561-02-11ศักยภาพด้านพลังงานของเชื้อเพลิงอัดแท่งจากซังข้าวโพดฮุสนา ดอเลาะ; นูรซูฮาดา บินดุลเล๊าะ; ดาริกา จาเอาะ; ไมมูน อินตัน; ไซนับ ดอเลาะ
2561-02-11การวิเคราะห์หาธาตุองค์ประกอบของน้ำแร่จากแหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยใช้เทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์ซูไรนี มะนอ; รอดียะห์ มะวิง; ดาริกา จาเอาะ; ไมมูน อินตัน; ไซนับ ดอเลาะ