Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-9 of 9 (Search time: 0.001 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2560-04อัตราส่วนที่เหมาะสมในการผลิตแผ่นฟางอัดจากเส้นใยฟางข้าวไมมูน อินตัน; มัรณี เล็ง; อาฟีซา คามิ; อดุลย์สมาน สุขแก้ว; ดาริกา จาเอาะ
2560-04การปรับปรุงสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุอิเล็กโทรสทริกทิฟอิลาสโตเมอร์จากยางธรรมชาติ/กราฟีนคอมโพสิตอัซมะ มะเกะ; รูไฟดา ซาซู; ไมมูน อินตัน; อดุลย์สมาน สุขแก้ว; ดาริกา จาเอาะ
2560-04การสํารวจทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคเนื้อแกะในเขตเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลาฮาลีเมาะ เจะกา; ฮาฟี บูละ; ดาวุด โต๊ะหลง; อดุลย์สมาน สุขแก้ว; บูคอรี มะตูแก
2560-04การพัฒนาตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์-ลมร้อนสําหรับการทำแห้งกล้วยนาฟีละห์ กาแม; อามีเนาะห์ ดือราซอ; อดุลย์สมาน สุขแก้ว; สมกรณ์ ชัยวรากรณ์; สุนิตย์ โรจนสุวรรณ
2560-10-18การศึกษาระยะพัฒนาการของเซลล์ไข่และการขยายพันธุ์ของปลาเลียหินสายพันธุ์การ์รา (Garra cambodgiensis) ด้วยเทคนิคเนื้อเยื่อวิทยาเพื่อการลงทุนในธุรกิจฟิชสปาอดุลย์สมาน สุขแก้ว; บุคอรี มะตูแก; สุรินทร บุญรอด; สุไหลหมาน หมาดโหยด
2560-10-18ผลของการเอนแคบซูเลชั่นสารสกัดหยาบจากเปลือกมะนาว (Citrus aurantifolia (christm)) ในการต้านเชื้อแบคทีเรีย Bacillus cereus ATCC 11778 และ Pseudomonas fluorescens TISTR 358อดุลย์สมาน สุขแก้ว; ดาริกา จาเอาะ; สุนิตย์ โรจนสุวรรณ; อีลีหย๊ะ สนิโซ
2560-10-18แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวในโรงเรียนมัธยมศึกษาของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อดุลย์สมาน สุขแก้ว; ฟิรดาว อรพันธ์; อิบรอฮิม สารีมาแซ; อาแว มะแส
2560-07การตรวจวัดและวิเคราะห์ปริมาณกัมมันตภาพจำเพาะของนิวไคลด์222Rn ในตัวอย่างน้ำดื่มบริเวณชุมชนตลาดเก่าเขตอำเภอเมือง จังหวัดยะลาไมมูน อินตัน; ไซนับ ดอเลาะ; ดาริกา จาเอาะ; อดุลย์สมาน สุขแก้ว; ฮูเซ็ง ชายดานา
2560-04-19การศึกษาปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งจากปริมาณกัมมันตภาพจำเพาะของเรดอน-222 ในตัวอย่างน้ำดื่ม ด้วยเทคนิค RAD H2Oไมมูน อินตัน; ไซนับ ดอเลาะ; ดาริกา จาเอาะ; อดุลย์สมาน สุขแก้ว