Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 301-310 of 364 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2555-10-19นักศึกษาคณะวิทย์ฯ รับรางวัลเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2012รุสนี กาแมแล
2555-08-28นักศึกษาคณะวิทย์ฯ ได้รับรางวัล Silver Award ในงาน Thailand Research Expo 2012กัสมีนา กูโน; มารียานี แมแลแมง; อาซีย๊ะ แลแม; สมกรณ์ ชัยวรากรณ์
2555-02-03นักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไปได้รับรางวัลในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครั้งที่ 12ราฮูนี ดีตรีเพชร; ซุลยาณี ราแดง; เพ็ญแข วานิ; อาบีดีน ดะแซสาเมาะ; นาอีหม๊ะ หะมะ; รอฮานี วานิ; อีลีหย๊ะ สนิโซ; รอฮีมะห์ สะนิ; อามีเนาะ เลาะมะ; อาอีด๊ะ เจ๊ะมิ
2554-09-17นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียคว้า 2 รางวัล การประกวดหนังสั้นสารคดีเชิงวัฒนธรรม โครงการโรงเรียนทำหนังสารคดีวัฒนธรรมปีที่ 2 เขตภาคใต้ปทิตตา ดิษฐโส; อัมรัน เจ๊ะนิ; ศิริชัย นามบุรี; จันทนา มีชัยชนะ; พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์; นโรดม กิตติเดชานุภาพ
2554-01-22นักศึกษาสหลักสูตรฟิสิกส์คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันโครงการ “กล้าใหม่…ใฝ่รู้” ปีที่ 5สือกรี เต๊ะ; อับดุลเลาะ กาโฮง; พารินด๊ะ หมัดแมเราะ; ทัศนี สุหลง; ซีตีมารีแย มะเด็ง; อีลีหย๊ะ สนิโซ
2554-01-17นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไปได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับอุดมศึกษา ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2ยาเซ็ง อาแว; จินดา มะมิง; โนรีซะ ราแดง
2557-09-14การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลและความสัมพันธ์ของคุณภาพน้ำทางกายภาพและทางเคมีของน้ำประปาภูเขาในชุมชนบ้านบือซู ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลาอาฟาฟ อาลี
2562-01-29การพัฒนารูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมการผลิตผ้าบาติกใน 3 สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยในอนาคตมาหามะ อารียู
2555การบํารุงรักษาทางหลวงชนบทและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนใกล้เคียงทางหลวงชนบทจังหวัดยะลาเอกสิทธิ์ กระจ่างลิขิต
2556คุณภาพน้ำทางกายภาพของน้ำประปาภูเขาที่มีผลต่อสุขภาพของประชาชนในตำบลกาหลง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาสอับดุลรอฟิด หะยีดือเระ