Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 281-290 of 419 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2554-09-17นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียคว้า 2 รางวัล การประกวดหนังสั้นสารคดีเชิงวัฒนธรรม โครงการโรงเรียนทำหนังสารคดีวัฒนธรรมปีที่ 2 เขตภาคใต้ปทิตตา ดิษฐโส; อัมรัน เจ๊ะนิ; ศิริชัย นามบุรี; จันทนา มีชัยชนะ; พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์; นโรดม กิตติเดชานุภาพ
2554-01-22นักศึกษาสหลักสูตรฟิสิกส์คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันโครงการ “กล้าใหม่…ใฝ่รู้” ปีที่ 5สือกรี เต๊ะ; อับดุลเลาะ กาโฮง; พารินด๊ะ หมัดแมเราะ; ทัศนี สุหลง; ซีตีมารีแย มะเด็ง; อีลีหย๊ะ สนิโซ
2554-01-17นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไปได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับอุดมศึกษา ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2ยาเซ็ง อาแว; จินดา มะมิง; โนรีซะ ราแดง
2557-09-14การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลและความสัมพันธ์ของคุณภาพน้ำทางกายภาพและทางเคมีของน้ำประปาภูเขาในชุมชนบ้านบือซู ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลาอาฟาฟ อาลี
2562-01-29การพัฒนารูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมการผลิตผ้าบาติกใน 3 สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยในอนาคตมาหามะ อารียู
2555การบํารุงรักษาทางหลวงชนบทและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนใกล้เคียงทางหลวงชนบทจังหวัดยะลาเอกสิทธิ์ กระจ่างลิขิต
2556คุณภาพน้ำทางกายภาพของน้ำประปาภูเขาที่มีผลต่อสุขภาพของประชาชนในตำบลกาหลง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาสอับดุลรอฟิด หะยีดือเระ
2559-04-20การมีส่วนร่วมของประชาชนในการหารูปแบบการจัดการมูลฝอยในชุมชน บ้าน กม. 26 ใน ตําบลตาเนาะปูเต๊ะ อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลาฟาฎีละห์ มะเระ
2556การพัฒนารูปแบบการจัดการน้ำประปาหมู่บ้านจังหวัดยะลาในอนาคตอาสมิง มะแซ
2561-02-11สมบัติทางไฟฟ้าและสัณฐานวิทยาของวัสดุอิเล็กโทรสทริกทิฟอิลาสโตเมอร์จากยางธรรมชาติและยางธรรมชาติคอมโพสิตด้วยกราฟีนอัซมะ มะเกะ; รูไฟดา ซาซู; ดาริกา จาเอาะ