Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 168 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2559การพัฒนาและใช้ประโยชน์จากดาหลาเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเชิงสุขภาพกมลทิพย์ กรรไพเราะ; สุธีรา ศรีสุข
2553แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการคุณภาพน้ำบึงละหารหน้าถ้ำ-คลองกำปั่น จังหวัดยะลานิธิ พลไชย; วารินทร์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล
2555การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพ้นสภาพของนักศึกษา ระดับปริญญาตรีโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลขวัญฤทัย นกแก้ว
2553พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมชุมชนของประชาชนในเขตเทศบาลนครยะลาวิชิต เรืองแป้น
2555การใช้น้ำหนักชีวภาพจากพืชสมุนไพรกับแผ่นยางพาราผึ่งแห้งเพื่อเก็บรักษาป้องกันการติดเชื้อราวิวัฒน์ ถาวโรฤทธิ์
2551การใช้ผักพื้นบ้านในการทำข้าวยำบูดูวิไลวัลย์ อินทรไชยมาศ
2556เครื่องกรองน้ำผศ.ประยูร ดำรงรักษ์
2558การศึกษาความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี : กรณีศึกษานักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและมหาวิทยาลัยมาเลเซียเกอลันตันแพรวศรี เดิมราช; มูนีเร๊าะ ผดุง; จันทนา มีชัยชนะ; เอกภักดิ์ มีชัย
2556การพัฒนาเครื่องอบแห้งผลผลิตทางการเกษตรโดยเทคนิคพลังงานความร้อนร่วมสำหรับครัวเรือนอีลีหย๊ะ สนิโซ
2558การผลิตและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของเครื่องปรุงขมิ้นทอดปลาจริยา สุขจันทรา; นูรีดา วาแต; สุไวบะห์ สะอิ