Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-8 of 8 (Search time: 0.0 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2554คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานภาคธุรกิจเอกชนในจังหวัดยะลาชมพูนุท ศรีพงษ์
2559การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านทหารกองทัพภาคที่ 4 กองทัพบกไทย ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ชมพูนุท ศรีพงษ์; วัลย์ลดา พรมเวียง; ปิยะดา มณีนิล; สัสดี กำแพงดี
2559การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันผลิตภัณฑ์แปรรูปน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นของกลุ่มแม่บ้าน อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานีสัสดี กำแพงดี; ชมพูนุท ศรีพงษ์; ปิยะดา มณีนิล
2559รางวัลBest practice research โครงการเครือข่ายความร่วมมือคณะวิทยาการจัดการเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ชมพูนุท ศรีพงษ์
2561อาจารย์สาขาบริหารธุรกิจมหาบัญฑิตรับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร์ชมพูนุท ศรีพงษ์
2559รับพระราชทานโล่รางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2559 ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ชมพูนุท ศรีพงษ์
2559รางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2558 ด้านการพัฒนาท้องถิ่น งานวันราชภัฏ 59 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาชมพูนุท ศรีพงษ์
2561อาจารย์ประจำ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติเป็นบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาชมพูนุท ศรีพงษ์