Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 30 (Search time: 0.003 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2561อาจารย์สาขาการบัญฃี และสาขาการจัดการรับรางวัลชนะเลิศผลงานวิจัยดีเด่น ผลงานวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างทักษะวิชาชีพบัญชีกับความสำเร็จในการปฏิบัติงาน ณ การประชุมวิจัยระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 8 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ SCTเพ็ญนภา เกี้อเกตุ; ภูริชาติ พรหมเต็ม; มานพ ทองไทย
2563ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นมืออาชีพของนักบัญชียุคดิจิทัลและประสิทธิภาพ การดำเนินงานของกิจการห้างหุ้นส่วนจำกัดในจังหวัดยะลาเพ็ญนภา เกื้อเกตุ; ภูริชาติ พรหมเต็ม; วิโรจน์ ไพบูลย์เวชสวัสดิ์
2562ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบัญชีธนาคารใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ภูริชาติ พรหมเต็ม; เพ็ญนภา เกื้อเกตุ; ทิพนพพร เกื้อเกตุ
2561ทัศนคติของผูู้บริหารธนาคารใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในเพ็ญนภา เกื้อเกตุ; ภูริชาติ พรหมเต็ม
2561ความคิดเห็นของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในจังหวัดภาคใต้ที่มีต่อความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงานนารีมะห์ อาแซ็ง; ซารีนี เจ๊ะเง๊าะ; อารีฟา ยูโซ๊ะ; ซูเปีย เจ๊ะแว; นิฮานีตา มัยเซ่ง; ฟาดีละ ยาการียา; เพ็ญนภา เกื้อเกตุ; ภูริชาติ พรหมเต็ม
2563ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษ คณะวิทยาการจัดการ คว้ารางวัลชมเชย HR Genius 2019มูฮำหมัดไซดี อุเซ็ง; มะห์ดี ดาโอะ; มูฮัมหมัดนูรดิน แฉตุ; ณิชาวีร์ อาบู; กูซะอูดี กูบือโด; ฟาริด สอร์ด; วัชระ ขาวสังข์; ภูริชาติ พรหมเต็ม; ภูตรา อาแล; ปิยะดา มณีนิล; ชมพูนุท ศรีพงษ์
2561การใช้ข้อมูลทางการบัญชีบริหารของธุรกิจอุตสาหกรรมในจังหวัดยะลาเพ็ญนภา เกื้อเกตุ; ภูริชาติ พรหมเต็ม; ภูตรา อาแล; อิบรอเฮม เฮ็งปิยา; นูรียะห์ บินอาแว; นูรไอนี เจะเลาะ; อิรฟานี มอลอ; อาซีหม๊ะ กอเดร์
2560การศึกษาพฤติกรรมการจัดทำบัญชีครัวเรือนของประชาชนในอำเภอยะหาจังหวัดยะลาเพ็ญนภา เกื้อเกตุ; สันติ อารักษ์คุณากร; ภูริชาติ พรหมเต็ม; ฟาดียะห ดือราโอะ; นูรอัยนี แปแนะ; นูรียะ บูงอนียอ; รอฮีหม๊ะ หะยีเลาะ; สาฟียะ เลาะยา
2561ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำบัญชีของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดยะลาภูริชาติ พรหมเต็ม; เพ็ญนภา เกื้อเกตุ; ฟาริดา เอ็ลลาฮี; จารินี วัฒนไทย; นูรีดา เจะและ; โนร์ซีอัน ยอ; ฮาซียะห์ มะมิง; อิบราฮิม ดาโอะ
2562การศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานบัญชีธนาคารใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ภูริชาติ พรหมเต็ม