Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-3 of 3 (Search time: 0.001 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2560ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อการใช้บริการสินเชื่อของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยในจังหวัดยะลาบุศรอ นิแซ
2560ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อการใช้เลือกใช้บริการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเขตพื้นที่พระราม 9 กรุงเทพมหานครนาเดีย ดางีดิง
2561นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด และสาขาวิชาการบัญชี ภายใต้ทีม "KAME REROTEI" คว้ารางวัลชนะเลิศอาจารย์ปวีณา เจะอารง; อาจารย์มีนา ระเด่นอาหมัด; อาจารย์ ดร.นันทา จันทร์แก้ว; อาจารย์ ดร.ละออ มามะ; นางสาวมรีดา ปะดอนา; นางสาวนูรีซา มะนอฆอ; นางสาวไซนุง เจะโซะ; นางสาวพาตานียะห์ หะมะ