Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 15 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2559-09-15โครงการโรงเรียนต้นแบบ 5 ภาษา กิจกรรม “มัคคุเทศก์น้อย 5 ภาษา”รอมยี มอหิ; สุพร สุนทรนนท์; เวคิน วุฒิวงศ์
2559-09-15โครงการฝึกอบรมการสื่อสารคดีเพื่อการเรียนการสอนและการประชาสัมพันธ์สุพร สุนทรนนท์; เวคิน วุฒิวงศ์
2560-08-15ครรงการพัฒนาทักษะด้านการสอนศนลปศึกษาให้แก่รรู ครงเนรียนตาริจตระเนินาายแดนในพื้นที่ 3 จังหิัดาายแดนภารใต้์สุพร สุนทรนนท์; เวคิน วุฒิวงศ์
2560โครงการฝึกอบรมผลิตสื่อส่งเสริมการอ่าน สาหรับครูในโรงเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้บุปผา ไชยแสง; สุพร สุนทรนนท์; เวคิน วุฒิวงศ์
2560-03-30โครงการเยาวชนต้นแบบ 2 ภาษา ตาบลท่าสาป อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา วันที่ 19 – 23 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านท่าสาป ตาบลท่าสาป อาเภอเมือง จังหวัดยะลามะนาวาวี มามะ; สุพร สุนทรนนท์; เวคิน วุฒิวงศ์
2560โครงการอบรมเชิ่งปฏิบัติการการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้ามูลค่าให้กับกลุ่มรวมใจรักษ์สุขภาพสวพร จันทรสกุล; เวคิน วุฒิวงศ์; ขวัญตา ทวีสุข; ปิยะมาศ สร้อยแก้ว
2560โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแพร่สถานที่และวัฒนธรรมท้องถิ่นสู้ระดับสากลคอลีเย๊าะ เจ๊ะํโด; สุพร สุนทรนนท์; เวคิน วุฒิวงศ์
2560-09-14โครงการ นาองค์ความรู้เรื่อง “แนวทางการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่วรรณคดีพื้นบ้าน” สู่ชุมชนสุรัสวดี นราพงศ์เกษม; สุพร สุนทรนนท์; เวคิน วุฒิวงศ์
2560-08-15โครงการเผยแพร่ความรู้ประชาธิปไตยและสิทธิทางกฎหมาย ในกลุ่มเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์; สุนทรนนท์; เวคิน วุฒิวงศ์
2560โครงการค่ายเยาวชนพัฒนาทักษะการเขียนทางภาษาไทยซูไรดา เจะนิ; สุพร สุนทรนนท์; เวคิน วุฒิวงศ์