Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 21-30 of 38 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2561-07-09โครงการพัฒนาทักษะการสอนศิลปะแก่ครู นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สามจังหวัดชายแดนภาคใต้สุพร สุนทรนนท์; เวคิน วุฒิวงศ์
2561-03-18โครงการสำนึกรักษ์นครยะลาวิไลวรรณ วิไลรัตน์; สุพร สุนทรนนท์; เวคิน วุฒิวงศ์
2561โครงการค่ายเยาวชนพัฒนาทักษะการเขียนทางภาษาไทยปองทิพย์ หนูหอม; สุพร สุนทรนนท์; เวคิน วุฒิวงศ์
2560-08-15โครงการเผยแพร่ความรู้ประชาธิปไตยและสิทธิทางกฎหมาย ในกลุ่มเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์; สุนทรนนท์; เวคิน วุฒิวงศ์
2560โครงการค่ายเยาวชนพัฒนาทักษะการเขียนทางภาษาไทยซูไรดา เจะนิ; สุพร สุนทรนนท์; เวคิน วุฒิวงศ์
2561โครงการอบรมทักษะภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสารรอมยี มอหิ; สุพร สุนทรนนท์; เวคิน วุฒิวงศ์
2561-05-22โครงการสง่ เสรมิ คณุ ธรรมจรยิ ธรรมผนู้ ำเยาวชนศรีประไพ อุดมละมุล; สุพร สุนทรนนท์; เวคิน วุฒิวงศ์
2562โครงการบริการวิชาทางกฎหมายสู่ชุมชน “การเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายสู่ชุมชนในเขตพื้นที่ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้”ฐานนท์ มณีนิล; สุพร สุนทรนนท์; เวคิน วุฒิวงศ์
2562-05-25โครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการเครือข่ายเกษตรกรสวนทุเรียน โครงการเกษตรแปลงใหญ่ ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานีศรีประไพ อุดมละมุล; สุพร สุนทรนนท์; เวคิน วุฒิวงศ์
2560-06-20โครงการฝึกอบรมเยาวชนด้านการแสดงศิลปะพื้นเมืองภาคใต้ตอนล่าง (ตารีวาบูแล – ระบำว่าววงเดือน)ศรีประไพ อุดมละมุล; สุพร สุนทรนนท์; เวคิน วุฒิวงศ์