Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 73 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2561-04-04โครงการค่ายภาษาอังกฤษสู่น้องสถานสงเคราะห์เด็กชาย จังหวัดยะลาผศ.สิทธิชัย แพงทิพย์
2555การปฏิบัติการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของกลุ่มมหาวิทยาลัยเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้นิตยา เรืองแป้น
2560-08การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการวิจัยเป็นฐาน รายวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการสอนอิสลามศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา 2559อุไรรัตน์ ยามาเร็ง
2560ผลการจัดการเรียนรู้ เรื่องพยัญชนะและสระ สาระวิชาภาษามลายู สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2 โรงเรียนบ้านน้ำดำ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมืออารีนา หะยีเตะ
2560ผลการจัดการเรียนรู้สาระภาษามลายู โดยใช้เทคนิคหมวกการคิด 6 ใบ สำหรับนักเรียนชั้นอิสลามศึกษาตอนกลางชั้นปีที่ 3 โรงเรียนดารุสสาลามอายีซ๊ะ ยะดารอ
2555การพัฒนาฐานข้อมูลการบริหารจัดการการศึกษาและการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามแนวสันติศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เกสรี ลัดเลีย
2560การบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดปัตตานีสุจินตนา ตรงประสิทธิ์
2560ผลการจัดการเรียนรู้สาระวิชาภาษาอาหรับสำหรับนักเรียนชั้นอิสลามศึกษาตอนต้น ปีที่6 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ โดยใช้การแบบเทคนิคการคิดหมวก 6 ใบอดุลอายิ ยูโน
2560ผลการจัดการเรียนรู้สาระภาษามลายู โดยใช้เทคนิคหมวกการคิด 6 ใบ สำหรับนักเรียนชั้นอิสลามศึกษาตอนกลางชั้นปีที่ 3 โรงเรียนดารุสสาลามอาดารีนา เจ๊ะมะ
2560การดำเนินงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต1วันทนา เนื้อน้อย