Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 50 to 69 of 768 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2016-04The Use of Arts in Teaching and Learning and Preservice Teacher Self Efficacy in Englishชัญญาพัชญ์ จริงจิตเจริญชัย; Chanyaphat Jingjitcharoenchai
2016-04The Use of Immediate Feedback and Error Correction in Improving University Students’ Writing (A Tale of Two Methods)Cecilia M. Valdez; Sukina Arlae; สุกินา อาแล
2558-05-17UTILIZATION MANAGEMENT OF BIOLOGICAL DIVERSITY IN PATTANI WATERSHED, SOUTH THAILANDVichit Rangpan
2558-05-17THE VEGETATIVE GROWTH RESPONSES OF TAXITHELIUM OBLONGIFOLIUM (SULL. &LESQ.) Z. IWATS (FAMILY SEMATOPHYLLACEAE) CAUSED BY PHOTOPERIOD REGIMESSasithorn Pangsuban; Wipat Thavarorith; Chanthana Rungpitakchai; Lakkhana Rakkhaphan
2562A WAY OF COMMUNICATION TO BUILD PEACEFUL COEXISTENCE IN MULTICULTURAL SOCIETY IN SOUTHERN THAILANDWae-arsesah Dahayee; Rached Heemsuree; Dawinee Tuanmudor; Satita Kaewlek
2016-04The Writing Difficulties Faced by EFL Students in Intermediate English WritingDale Amanda Lovett; Varavejbhisis Yossiri; วรเวทย์พิสิษ ยศศิริ
2560กระบวนการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีศึกษาผู้ถูกควบคุมตัวหรือถูกคุมขังตามประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ป.วิอาญา)อามีนา ไชยกุล
2558-05-20กระเบื้องจากขี้เถ้าลอยไม้ยางพาราฐิติรัตน์ นิลวิจิตร; ซูไวบะห์ มะหมีน; อาแอเสาะ ยูโซ๊ะ
2552กว่าจะเป็นเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ซาฟีนี ลาเต๊ะ; ซามีเราะห์ หะยีมะสาอิ; ซูฮายนงค์ อาแว; ณัฐพงษ์ ปานนิน; ดวิน สุไลมาน; ธีรยุทธ จอมงาม; บุษรา ช่อมณี; มายือนิง อิสอ; วรุณวรรณ ศิลามาศ; สัญญา แพทย์จะเกร็ง; สุริยา โกสุธรรม
2553การกำจัดพยาธิภายนอกในแพะโดยใช้น้ำส้มควันไม้จารุณี หนูละออง; อับดุลรอฮิม เปาะอีแต
2561การกำหนดมะฮัรในการแต่งงานในจังหวัดปัตตานีมูฮัมหมัดรอฟีอี มูซอ; พะเยาว์ ละกะเต็บ
2561การกําจัดโลหะหนักมีพิษในน้ําโดยใชผลิตภัณฑธรรมชาติเป็นตัวดูดซับวรรณกัษมา ฮารน; อลภา ทองไชย; อาอีเซาะส เบ็ญหาวัน; สุนีย แวมะ
2559การขยายพันธุ์ดาหลาขาวด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออรุณี ม่วงแก้วงาม
2558-08-05การควบคุมโดยชีววิธีเชื้อรา Phytophthora sp. สาเหตุโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียนโดยใช้เชื้อ Bacillus sp.คอสียาห์ สะลี; อับดุลลาห์ โดลาห์ ดาลี; นุรอัยนี หะยียูโซะ; พูรกอนนี สาและ; สุไหมยะห์ เจ๊ะเต๊ะ
2558-08-05การคัดเลือกเชื้อรา Mucor sp. ที่สามารถผลิตเอนไซม์กลูโคอะไมเลสจากลูกแป้งข้าวหมากในท้องถิ่นนุรอัยนี หะยียูโซะ; อับดุลลาห์ โดลาห์ ดาลี; นูรมา เจ๊ะเลาะ
2558-08-05การคัดแยกแบคทีเรียกรดแลคติกที่มีฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคและความทนต่อกรด-ด่างจากอาหารหมักสายใจ แก้วอ่อน; กิบรียา หะยะเจ๊ะแว; ณูรีซัน หะยีมิง
2554การจัดการธุรกิจชุมชน ในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชนและธุรกิจชุมชน กรณีศึกษากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานีวาสนา พิทักษ์ธรรม
2556การจัดการป่าชุนชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในสถานการณ์ความไม่สงบตายูดิน อุสมาน
2559-04-24การจัดการป่าชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในสถานการณ์ความไม่สงบตายูดิน อุสมาน; มะพาริ กะมูนิง; ยะพา เจะนิ; สุไลมาน หะโมะ
2551การจัดการสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษากลุ่มดอกไม้ใบยาง จังหวัดปัตตานีปาริชาติ เบ็ญฤทธิ์