Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 118 to 137 of 1647 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2016-04The Use of Arts in Teaching and Learning and Preservice Teacher Self Efficacy in Englishชัญญาพัชญ์ จริงจิตเจริญชัย
2016-04The Use of Immediate Feedback and Error Correction in Improving University Students’ Writing (A Tale of Two Methods)Cecilia M. Valdez; Sukina Arlae
2558-05-17UTILIZATION MANAGEMENT OF BIOLOGICAL DIVERSITY IN PATTANI WATERSHED, SOUTH THAILANDVichit Rangpan
2558-05-17THE VEGETATIVE GROWTH RESPONSES OF TAXITHELIUM OBLONGIFOLIUM (SULL. &LESQ.) Z. IWATS (FAMILY SEMATOPHYLLACEAE) CAUSED BY PHOTOPERIOD REGIMESSasithorn Pangsuban; Wipat Thavarorith; Chanthana Rungpitakchai; Lakkhana Rakkhaphan
2560-08-30THE VERIFICATION OF MEASUREMENT DEVICE FOR DRY RUBBER CONTENT IN LATEX BY PARALLEL PLATE CAPACITOR TECHNIQUESommkorn Chaiwarakorn; Adulsman Sukkaew; Muhamadsamree Tohwaehayee; Atikah Cheama; Asmah Chaelee; Nurhasami Kasi
2562A WAY OF COMMUNICATION TO BUILD PEACEFUL COEXISTENCE IN MULTICULTURAL SOCIETY IN SOUTHERN THAILANDWae-arsesah Dahayee; Rached Heemsuree; Dawinee Tuanmudor; Satita Kaewlek
2562A Way of Communication to Build Peaceful Coexistence in Multicultural Society in Southern Thailandแวอาซีซะห์ ดาหะยี; ราเชษฐ์ หีมสุหรี; ฎาวีณี ต่วนมูดอ; สาธิตา แก้วเหล็ก
2016-04The Writing Difficulties Faced by EFL Students in Intermediate English WritingDale Amanda Lovett; วรเวทย์พิสิษ ยศศิริ
2563Yala Bird Cityเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา
2562Yala Marathon 2019 โดยเทศบาลนครยะลาเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา
2560กระบวนการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีศึกษาผู้ถูกควบคุมตัวหรือถูกคุมขังตามประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ป.วิอาญา)อามีนา ไชยกุล
2558กระบวนการบริหารงานตามทัศนะของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดยะลามูฮัมมัด อาเซ็งบาราแม
2558กระบวนการในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอุทยานบูโด-สุไหงปาดี ประกาศเขตทับที่ดินทำกินราษฏร กรณีศึกษา อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาสสมภพ พร้อมพอชื่นบุญ
2558-05-20กระเบื้องจากขี้เถ้าลอยไม้ยางพาราฐิติรัตน์ นิลวิจิตร; ซูไวบะห์ มะหมีน; อาแอเสาะ ยูโซ๊ะ
2562กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม สาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้สิทธชัย ทองมาก
2560กลยุทธ์การพัฒนาชุมชนนักปฏิบัติผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการอนุรักษ์สาหร่ายผมนางของชุมชนบางปู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานีฟัฏลีนี เจะเอาะ
2562กลยุทธ์การสื่อสารที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนธารน้้าทิพย์เชื่อมรอยต่อสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ; อิสมาแอ ยีมะแซ; ชฎาภรณ์ สวนแสน; ฎาวีณี ต่วนมูดอ; สาธิตา แก้วเหล็ก; โซฟีร์ หะยียูโซ๊ะ
2552กว่าจะเป็นเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ซาฟีนี ลาเต๊ะ; ซามีเราะห์ หะยีมะสาอิ; ซูฮายนงค์ อาแว; ณัฐพงษ์ ปานนิน; ดวิน สุไลมาน; ธีรยุทธ จอมงาม; บุษรา ช่อมณี; มายือนิง อิสอ; วรุณวรรณ ศิลามาศ; สัญญา แพทย์จะเกร็ง; สุริยา โกสุธรรม
2557-07กังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาดจิ๋วสำหรับแหล่งเรียนรู้ในชุมชน : กรณีศึกษา ณ ต.บางขุนทอง อ.ตากใบ จ.นราธิวาสอีลีหย๊ะ สนิโซ; มะรูดิง กาซา; ฮูเซ็ง ชายดานา
2553การกำจัดพยาธิภายนอกในแพะโดยใช้น้ำส้มควันไม้จารุณี หนูละออง; อับดุลรอฮิม เปาะอีแต