Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 88 to 107 of 671 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2560การนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มสหพัฒนา อำเภอรือเสาะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1เมธินี สะไร
2560การบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดปัตตานีสุจินตนา ตรงประสิทธิ์
2560การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตอำเภอยะหา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2เทพรัตน์ ดาวเรือง
2560การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยะลา เขต 3ธัญดา ยงยศยิ่ง
2560การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะครูผู้สอนในศูนย์เครือข่ายตลิ่งชัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2มูนา จารง
2560การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3ยามีละห์ เจ๊ะซอ
2561การบริหารจัดการโรงแรมฮาลาลไทย กรณีศึกษาโรงแรมในจังหวัดปัตตานีParichard Benrit; Sukhumvit Saiyasopon
2558-08-16การบำบัดน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์แบบยึดเกาะตัวกลางจากวัสดุในท้องถิ่นโดยการเติมอากาศซันวานี จิใจ; ไซนะ มูเล็ง; วิชิต เรืองแป้น
2555การบํารุงรักษาทางหลวงชนบทและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนใกล้เคียงทางหลวงชนบทจังหวัดยะลาเอกสิทธิ์ กระจ่างลิขิต
2555การปฏิบัติการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของกลุ่มมหาวิทยาลัยเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้นิตยา เรืองแป้น
2560-04การปนเปื้อนของเชื้อ Vibrio parahaemolyticus ในอาหารทะเลสดที่วางจําหน่ายในเขตเทศบาลนครยะลาและอําเภอเมืองปัตตานีอิสมีย์ ปูตะ; ซามีลา ดูมีแด; พูรกอนนี สาและ; ซูไบด๊ะ หะยีวาเงาะ; คอสียาห์ สะลี; นุรอัยนี หะยียูโซะ; อับดุลลาห์ โดลาห์ ดาลี
2560-05การปนเปื้อนของเชื้อราและแบคทีเรียในอากาศภายในรถยนต์รอฮานี ยะมา; อาอีซะห์ กาเดาะ; ซูไบด๊ะ หะยีวาเงาะ
2559การปนเปื้อนของแบคทีเรียและเชื้อราในอากาศในรถยนต์ของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาซูไบด๊ะ หะยีวาเงาะ; พูรกอนนี สาและ; อัลดุลลาห์ โดลาห์ ดาลี; คอสียาห์ สะลี; นุรอัยนี นุรอัยนี หะยียูโซะ
2561-03-06การประกวดผลงานโครงการ To Be Number One ระดับภาคใต้ ประจำปี 2561อาติ ดิงปาเนาะ
2560-11-17การประกวดภาพยนต์สั้น (หนังสั้น) ศาสตร์พระราชากับการศึกษาชายแดนใต้ที่ยัี่งยืนมูหะมะฟาริด สามะเอะ; ศุลกิตติ์ ยะดะหะ; อิมรอน สะมะแอ
2558-08การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนที่ได้รับการจัดการศึกษาแบบทวิภาษาในโรงเรียนเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้สุภา วัชรสุขุม
2559-04การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2557 ที่ได้รับการจัดการศึกษาแบบทวิภาษา (ภาษาไทย – ภาษามลายูถิ่น) ในโรงเรียนเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้สุภา วัชรสุขุม; ยะพา เจ๊ะนิ
2559-04-26การปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งของโรงงานแปรรูปน้ำยางด้วยเถ้าจากโรงงานไฟฟ้าชีวมวลเพื่อผลิตแก๊สชีวภาพประยูร ดํารงรักษ์; ซุปียานี นาแว
2560-04การปรับปรุงสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุอิเล็กโทรสทริกทิฟอิลาสโตเมอร์จากยางธรรมชาติ/กราฟีนคอมโพสิตอัซมะ มะเกะ; รูไฟดา ซาซู; ไมมูน อินตัน; อดุลย์สมาน สุขแก้ว; ดาริกา จาเอาะ
2558การผลิตกระเบื้องจากขี้เถ้าไม้ยางพาราฐิติรัตน์ นิลวิจิตร; อาแอเสาะ ยูโซ๊ะ; ซูไวบะห์ มะหมีน