Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 81 to 100 of 693 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2560-10-18การตรวจหาบอแร็กซ์ในผลไม้ดองและของหวานในเขตเทศบาลนครยะลาด้วยยูวี-วิซิเบิล สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ฮูดา ดีเยาะ; การีสมะห์ มะแซ; ประยูร ดำรงรักษ์; อิมรอน มีชัย
2558การตรวจเชื้อ Cryptococcus neoformans จากมูลนกและไก่ ในเขตจังหวัดยะลานุรอัยนี หะยียูโซะ
2559การตรวจแยกแบคทีเรีย Vibrio parahaemolyticus ที่ปนเปื้อนในหอยแครงบริเวณอ่าวปัตตานี โดยใช้โมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อ vibrio spp. ชนิดต่างๆวารุณี หะยีมะสาและ; นิสาพร มูหะมัด; สายใจ แก้วอ่อน; ลักขณา รักขพันธ์
2555การต่อสู้ที่ชายแดนภาคใต้ ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 (ตอนที่ 2): การปะทะที่ ก.ม.35ร.ต.อ. หวน มุตตาหารัช
2555การต่อสู้ที่ชายแดนภาคใต้ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 (ตอนที่ 3): จากเบตงถึงธารโตร.ต.อ. หวน มุตตาหารัช
2561การท่องเที่ยวเชิงกีฬาโอกาสสำหรับจังหวัดชายแดนใต้วรพงศ์ ภูมิบ่อพลับ
2560การท่องเที่ยวเชิงอาหารในจังหวัดนราธิวาสดาลีซะห์ ดะยี; ศฤงคาร กิติวินิต; ซูซัน หามะ
2560การนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มสหพัฒนา อำเภอรือเสาะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1เมธินี สะไร
2560การบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดปัตตานีสุจินตนา ตรงประสิทธิ์
2560การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตอำเภอยะหา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2เทพรัตน์ ดาวเรือง
2560การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยะลา เขต 3ธัญดา ยงยศยิ่ง
2560การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะครูผู้สอนในศูนย์เครือข่ายตลิ่งชัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2มูนา จารง
2560การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3ยามีละห์ เจ๊ะซอ
2561การบริหารจัดการโรงแรมฮาลาลไทย กรณีศึกษาโรงแรมในจังหวัดปัตตานีParichard Benrit; Sukhumvit Saiyasopon
2558-08-16การบำบัดน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์แบบยึดเกาะตัวกลางจากวัสดุในท้องถิ่นโดยการเติมอากาศซันวานี จิใจ; ไซนะ มูเล็ง; วิชิต เรืองแป้น
2555การบํารุงรักษาทางหลวงชนบทและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนใกล้เคียงทางหลวงชนบทจังหวัดยะลาเอกสิทธิ์ กระจ่างลิขิต
2555การปฏิบัติการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของกลุ่มมหาวิทยาลัยเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้นิตยา เรืองแป้น
2560-04การปนเปื้อนของเชื้อ Vibrio parahaemolyticus ในอาหารทะเลสดที่วางจําหน่ายในเขตเทศบาลนครยะลาและอําเภอเมืองปัตตานีอิสมีย์ ปูตะ; ซามีลา ดูมีแด; พูรกอนนี สาและ; ซูไบด๊ะ หะยีวาเงาะ; คอสียาห์ สะลี; นุรอัยนี หะยียูโซะ; อับดุลลาห์ โดลาห์ ดาลี
2560-05การปนเปื้อนของเชื้อราและแบคทีเรียในอากาศภายในรถยนต์รอฮานี ยะมา; อาอีซะห์ กาเดาะ; ซูไบด๊ะ หะยีวาเงาะ
2559การปนเปื้อนของแบคทีเรียและเชื้อราในอากาศในรถยนต์ของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาซูไบด๊ะ หะยีวาเงาะ; พูรกอนนี สาและ; อัลดุลลาห์ โดลาห์ ดาลี; คอสียาห์ สะลี; นุรอัยนี นุรอัยนี หะยียูโซะ