Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 21 to 40 of 215 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2560การนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มสหพัฒนา อำเภอรือเสาะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1เมธินี สะไร
2016-09-01การบริการและเผยแพร่สารสนเทศจารุณี การี
2560การบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดปัตตานีสุจินตนา ตรงประสิทธิ์
2560การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตอำเภอยะหา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2เทพรัตน์ ดาวเรือง
2560การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยะลา เขต 3ธัญดา ยงยศยิ่ง
2560การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะครูผู้สอนในศูนย์เครือข่ายตลิ่งชัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2มูนา จารง
2560การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3ยามีละห์ เจ๊ะซอ
2555การปฏิบัติการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของกลุ่มมหาวิทยาลัยเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้นิตยา เรืองแป้น
2559การปนเปื้อนของแบคทีเรียและเชื้อราในอากาศในรถยนต์ของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาซูไบด๊ะ หะยีวาเงาะ; พูรกอนนี สาและ; อัลดุลลาห์ โดลาห์ ดาลี; คอสียาห์ สะลี; นุรอัยนี นุรอัยนี หะยียูโซะ
2561-03-06การประกวดผลงานโครงการ To Be Number One ระดับภาคใต้ ประจำปี 2561อาติ ดิงปาเนาะ
2560-11-17การประกวดภาพยนต์สั้น (หนังสั้น) ศาสตร์พระราชากับการศึกษาชายแดนใต้ที่ยัี่งยืนมูหะมะฟาริด สามะเอะ; ศุลกิตติ์ ยะดะหะ; อิมรอน สะมะแอ
2558การผลิตกระเบื้องจากขี้เถ้าไม้ยางพาราฐิติรัตน์ นิลวิจิตร; อาแอเสา ยูโซ๊ะ; ซูไวบะห์ มะหมีน
2559การผลิตก๊าซชีวภาพโดยการหมักร่วมระหว่างมูลไก่กับน้ำเสียจากกระบวนการผลิตขนมจีน/ซันวานี จิใจ; ชัยรัตน์ ศิริพัธนะ
2552การผลิตขนมจีนเสริมใบเตยวิภาดา มุนินทร์นพมาศ
2558การผลิตและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของเครื่องปรุงขมิ้นทอดปลาจริยา สุขจันทรา; นูรีดา วาแต; สุไวบะห์ สะอิ
2553การพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในสถานการณ์ความไม่สงบสมบัติ โยธาทิพย์
2559การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันผลิตภัณฑ์แปรรูปน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นของกลุ่มแม่บ้าน อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานีสัสดี กำแพงดี; ชมพูนุท ศรีพงษ์; ปิยะดา มณีนิล
2559การพัฒนาฉนวนกันความร้อนจากพืชในเขตท้องถิ่นโรสลีนา จาราแว
2555การพัฒนาฐานข้อมูลการบริหารจัดการการศึกษาและการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามแนวสันติศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เกสรี ลัดเลีย
2557การพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นูรีดา จะปะกียา; ชุติมา คำแก้ว; ซูลฟีกอร์ มาโซ