Browsing by Author สวพร จันทรสกุล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2562การศึกษานิทานพื้นบ้านของชาวไทยมุสลิมในอาเภอยะรัง จังหวัดปัตตานีซูไรดา เจะนิและคณะ; สวพร จันทรสกุล; ขวัญตา ทวีสุข; ปองทิพย์ หนูหอม; โสภณ พฤกษวานิช
2559การศึกษาภูมินามของหมู่บ้านในอาเภอรามัน จังหวัดยะลาซูไรดา เจะนิ; ปองทิพย์ หนูหอม; ถาวร มณีนิล; โสภณ พฤกษวานิช; สวพร จันทรสกุล; ขวัญตา ทวีสุข; อาลิษา เซ็งกะแซรี
2559โคงการฝึกอบรมทำเซรั่มบำรุงผิวจากน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นและสารสกัดจากธรรมชาติเวคิน วุฒิวงศ์; สวพร จันทรสกุล; สวรรยา กุลทวี
2561โครงการ อบรมปฏิบัติการผลิตสารสกัดจากสมุนไพรในท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นส่วนผสมในการทำผลิตภัณฑ์ชุมชนเวคิน วุฒิวงศ์; สวพร จันทรสกุล; ขวัญตา ทวีสุข; ปิยะมาศ สร้อยแก้ว; ศศิธร อินทร์น้ำหอม
2559-06-30โครงการสืบสานนาฏศิลป์ท้องถิ่นไทยสวพร จันทรสกุล; ปองทิพย์ หนูหอม; ขวัญตา ทวีสุข; ชุติมา คำแก้ว
2560โครงการอบรมเชิ่งปฏิบัติการการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้ามูลค่าให้กับกลุ่มรวมใจรักษ์สุขภาพสวพร จันทรสกุล; เวคิน วุฒิวงศ์; ขวัญตา ทวีสุข; ปิยะมาศ สร้อยแก้ว