Browsing by Author วิภาดา มุนินทร์นพมาศ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2561การพัฒนาน้ำจิ้มไก่จากส้มแขกวิภาดา มุนินทร์นพมาศ; จีรวุธ มุนินทร์นพมาศ; อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ
2558-08-05การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำปรุงรสพริกไทยดําของหมี่เบตงกึ่งสําเร็จรูปวิภาดา มุนินทร์นพมาศ; กมลทิพย์ กรรไพเราะ; จีรวุธ มุนินทร์นพมาศ; อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ; สุธีรา ศรีสุข
2560-10-18การพัฒนาผลิตภัณฑ์หมี่เบตงกึ่งสําเร็จรูปวิภาดา มุนินทร์นพมาศ; สุธีรา ศรีสุข; กูรอซียะห์ ยามิรูเด็ง; จีรวุธ มุนินทร์นพมาศ; วรเวทย์พิสิษ ยศศิริ
2557-08-14การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบ (ปาลอ-กรือโป๊ะ) รสสาหร่ายวิภาดา มุนินทร์นพมาศ; ภารดี พละไชย
2558-01การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบปลารสกระเทียมพริกไทยดำวิภาดา มุนินทร์นพมาศ; ภารดี พละไชย
2559การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบปลารสพริกขี้หนูวิภาดา มุนินทร์นพมาศ; ซูไรดา วายุ; สุไฮลา วาเตะ
2556-08-19การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบรสพริกหวานวิภาดา มุนินทร์นพมาศ; ภารดี พละไชย
2561รายงานวิจัยชุดโครงการวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ส้มแขกเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าสาปวิภาดา มุนินทร์นพมาศ; ปิยศิริ สุนทรนนท์; อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ
2552สถานการณ์การผลิตบูดูในจังหวัดปัตตานีจริยา สุขจันทรา; กูรอซียะห์ ยามิรูเด็ง; วิภาดา มุนินทร์นพมาศ; วิไลวัลย์ อินทรไชยมาศ