Browsing by Author ฐิติรัตน์ นิลวิจิตร

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2558-05-20กระเบื้องจากขี้เถ้าลอยไม้ยางพาราฐิติรัตน์ นิลวิจิตร; ซูไวบะห์ มะหมีน; อาแอเสาะ ยูโซ๊ะ
2558การผลิตกระเบื้องจากขี้เถ้าไม้ยางพาราฐิติรัตน์ นิลวิจิตร; อาแอเสาะ ยูโซ๊ะ; ซูไวบะห์ มะหมีน
2561-02-11การพัฒนาอิฐประดับจากชานอ้อยซูเบร มะสาพา; นูรีฮัน ดีแม; ฐิติรัตน์ นิลวิจิตร
2560-02-08นักศึกษาสาขาฟิสิกส์คว้ารางวัลการประกวดผลงานนวัฒกรรม สิ่งประดิษฐ์คิดค้นระดับอุดมศึกษา งานราชมงคลศรีวิชัย ประจำปี 2560อาตีกะห์ เจะอามะ; อัซมะ แชลี; สมกรณ์ ชัยวรากรณ์; นูรฮายาตี กูนิง; สุไฮลา ยูโซ๊ะ; ฐิติรัตน์ นิลวิจิตร
2558-06-10พื้นรักษ์โลกฐิติรัตน์ นิลวิจิตร; สปีนา หมัดโซ๊ะ; อิลฮาม ซาและ
2561-02-11สมบัติของกระเบื้องเซรามิกจากขี้เถ้าแกลบผสมขี้เถ้าเปลือกหอยนางรมซุปยะห์ เวาะหลง; โซเฟีย เจะฮะ; ฐิติรัตน์ นิลวิจิตร
2559-07-07ไส้กรองน้ำเซรามิคจากขี้เถ้ากาบมะพร้าวและขี้เถ้าไม้ยางพาราฐิติรัตน์ นิลวิจิตร; นุรมานี ตากะดี; นุรไอนี มานิ๊