Browsing by Author ซำสีนาร์ ยาพา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2562-11การเปรียบเทียบระบบเสียงระหว่างภาษามลายูถิ่นปาตานีกับภาษามลายูมาตรฐานมะนาวาวี มามะ; นุรฮูดา สะดามะ; ซำสีนาร์ ยาพา; อัฟฟาน สามะ; มูหมัด เจะและ
2559-11ทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ต่อความสาคัญของภาษามลายูในประชาคมอาเซียนมะนาวาวี มามะ; นุรฮูดา สะดามะ; ซำสีนาร์ ยาพา; อาซียะ วันแอเลาะ; อัฟฟาน สามะ
2560ทัศนคติต่อความสำคัญของภาษามลายูในประชาคมอาเซียนและแนวทางการพัฒนาการสอนภาษามลายูของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาซำสีนาร์ ยาพา; อาซียะ วันแอเลาะ; มะนาวาวี มามะ; นุรฮูดา สะดามะ; อัฟฟาน สามะ
2560วิเคราะห์ความแตกต่างการเรียนรู้ของปัจเจกบุคคลในการเรียนภาษามลายู (มาตรฐาน) ซึ่งเป็นภาษาที่สองของนักศึกษาหลักสูตรภาษามลายูในมหาวิทยาลัยสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ไซนีย์ ตำภู; ซามียะห์ บาเละ; ซำสีนาร์ ยาพา