Browsing by Author ชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2562กลยุทธ์การสื่อสารที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนธารน้้าทิพย์เชื่อมรอยต่อสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ; อิสมาแอ ยีมะแซ; ชฎาภรณ์ สวนแสน; ฎาวีณี ต่วนมูดอ; สาธิตา แก้วเหล็ก; โซฟีร์ หะยียูโซ๊ะ
2563คณะวิทยาการจัดการขอแสดงความยินดี ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ เข้ารับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่นชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ; นิมารูนี หะยีวาเงาะ
2562-09-11นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล ร่วมกับทีมทานตะวันจ้า เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายในโครงการ Deep souy young film makerนครินทร์ หะยีฮามะ; ชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ; นิชาวดี ตานีเห็ง; ชฎาภรณ์ สวนแสน; สุไลณี อาแล
2559รางวัลดุษฏีนิพนธ์ดีเด่น การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 6ชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ
2560รางวัลบทความวิจัยดีเด่น สาขาธุรกิจและการท่องเที่ยว การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ
2561อัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์กระจูดในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ
2561อาจารย์ประจำ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติเป็นบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ